Salavâtlar ve Faziletleri

SALÂVAT-I ŞERÎFELER

  Allah’ın yüce kitabı Kur’an’da Ahzap suresi 56.ayette; “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber Muhammed’e çok salât ve senâ ederler. Ey inananlar! Siz de ona salât-ü selâm getirin ve tam bir teslimiyetle gönülden teslim olun.” denmektedir. Allah-u Teâla’nın, Muhammed Aleyhisselâm’a salâtı; onu en yüce makamda yâdetmesi, onu rahmeti ve rızası ile yüceltmesi ve kutlamasıdır. Meleklerin salâtı ise; istiğfarda bulunmalarıdır. İnsanlarınki de böyledir. Ne yüce bir mertebedir ki onu yaratan ona salât ediyor, sonra da diğer insanlara ona salâtü selâm getirmelerini emrediyor. Müminler böylece hürmet, övgü ve minnettarlıklarını sunmuş oluyorlar. Bu vesileyle de Allah katında itibar kazanmış, bir çok sevap ve mükafatlara ulaşıyorlar. Resulullah Efendimiz’in ism-i şerîfleri anılınca “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed” diye salâvat-ı şerîfe getirmek her müminin üzerine vaciptir.

Peygamber Efendimiz (sav) hadis-i Şerif’lerde şöyle buyurmuştur;

 • “Cenâb-ı Allah’a, O’nun razı olduğu halde kavuşmak isteyenler bana çokça salâvat göndersinler.” buyurmuştur. Bir kimseyi çok anan, onu çok seviyor demektir ve kişi her zaman sevdiğiyle beraberdir. (Münavi)
 • “Kıyamet günü insanların bana en yakın olanı, üzerime çok salâvat gönderendir.” (Tirmizî)
 • “Bir şeyi talep edip de hasıl olmasından güçlük ve sıkıntı çeken kimse, bana çokça salât-ü selâm göndersin. Gerçekten salât-ü selâm sıkıntıların giderilmesinde, rızıkların çoğalmasında ve müşküllerin halledilmesinde yegâne vesiledir.” (Nevadir-ül Usûl)
 • “Bir kimse nezdinde ismim zikrolunduğunda bana salât ve selam göndersin. Şüphesiz bana bir kere salât gönderenlere Cenab-ı Allah on defa rahmet eder.”
 • “Kim bana bir salât getirirse, Allah ona on defa rahmet eder, on hatasını siler, on derecesini yükseltir.” (Nesâi)
 • “Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. O günde benim üzerime çok salâvat getirin. Zira sizin salât ve selamlarınız bana arz olunur.” (Ebû Dâvud)

SALÂVATLAR VE FAZİLETLERİ

1- Herhangi bir sıkıntısı olan, darda kalan kişi her gün sabah namazından sonra (101) defa; “Allahümme sallî ve sellim alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” salâvatına devam edip, Peygamber Efendimiz’in (sav) yardımını isterse, Allah’ın izniyle sıkıntısından kurtulur ve bir daha o sıkıntıya düşmez.

2- Bir müşkülâta düşmüş ve bu durumdan kurtulmak isteyen kişi, 7 gün, gün doğmadan önce kıbleye dönüp diz çökerek (1001) defa; “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecma’in” der ve “Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Muhammed (sav)’in hürmetine içinde bulunduğum dertten, felaketten beni kurtar” diye duâ ederse Allah’ın izniyle kurtulur.

3- Kötü bir insanın şerrinden, kendisine zarar vermesinden korkan kişi cuma gece yarısından sonra, abdest alıp temiz elbiseler giyinip, iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup (4530) defa; “Allahümme salli alâ seyyidina  Muhammed” der ve elllerini kaldırıp; “Ya erhamerrahimin, sen beni filan zalimin zulmünden ve şerrinden koru, Habib-i Ekrem’in hürmetine okuduğum salâtü selâmı onunla benim arama kale gibi bir perde kıl” diye dua ederse Allah’ın izniyle güvende olur.

4- Her sabah (92) defa; “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhiyme ve alâ İbrâhiyme inneke hamiydün meciyd” okuyan kimsenin rızkı bol, kazancı artar, maddi konularda sıkıntıya düşmez.

5-

SALÂT-I NECÂT (TÜNCİNÂ – MÜNCİYE)

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâlî vel’âfâti ve takdî lenâ bihâ cemiy’al hâcâti tütahhirünâ bihâ min cemiy’ısseyyiâti ve terfeunâ bihâ a’led derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti ve ba’del memât”

 • Dünyevî bir sıkıntısı olan kimse bu salâvatı her namazdan sonra (7) defa okumayı alışkanlık haline getirirse Allah’ın izniyle sıkıntısından kurtulur.
 • Her gün sabah namazından sonra (21) defa “Besmele” arkasından da (21) defa bu salâvatı okumaya devam eden kişi, hayatı boyunca ciddi bir sıkıntıya, maddi zorluğa, yerden ve gökten gelecek âfetlere maruz kalmaz. Rızkı bol, geleceği parlak olur.
 • Bir kimse rütbe ve makamının yükselmesini, insanlar arasında hürmet görmeyi istiyorsa her sabah (101) defa “Salâten Tüncîna” okumalıdır. Hayatı boyunca daima ilerler, insanlar arasında hatırı sayılır, itibarı yükselir, sözü geçer.
 • Haksız yere hapse düşmüş biri; güzelce abdest alıp Allah rızası için iki rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye karşı oturup, (100)defa “Ya Allah”, (100)defa “Ya Fettah”, (100)defa “Ya Müferricel Kübrûb” (1001)defa “Salâten Tüncîna” salâvatını okuyup “Ya Rabbi Habîb-i Ekremin hürmetine beni hapisten kurtar” derse Cenab-ı Allah acilen ve en kısa zamanda o kulunu hapisten kurtarır.
 • Gurbette bulunan, istediği halde vatanına dönemeyen kimse, Cuma gecesinden başlayarak yedi gün boyunca sabah namazından önce kıbleye karşı oturarak (1000)defa “Salâten Tüncîna” yı okur ve Allah’tan vatanına dönmeyi ihsan etmesini isterse Cenab-ı Hakk bir sebep yaratır ve vatanına döner.
 • Müslüman bir milletin başına bir felaket gelmişse, düşman tarafından tehdit, savaş, salgın hastalık gibi sıkıntılar mevcutsa, kalabalık bir topluluk camide toplanarak o belanın def’i için, sabah namazından sonra (100.000) “Salâten Tüncîna” yı okursa Allah’ın izniyle o bela yok olur. (Bu duânın aynı şekilde cuma namazından sonra veya cuma gecesi akşam ile yatsı namazı arasında okunmasının da caiz olduğu görüşü hakimdir.)
 • Fırsat buldukça, aklına geldikçe, oturup kalkarken, yürürken, yatarken “Salâten Tüncîna” yı okumaya devam eden kişi şeytanın şerrinden, bütün bela ve afetlerden, düşmanlarının kötülük yapmasından yani kısaca istenmeyen bütün hallerden korunmuş olur.

 6- 

 SALÂT-I TEFRİCİYYE

“Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedin-illezî tanhallü bihil’ukadü ve tenfericü bihi-l kurebû ve tukdâ bihi-l havâicü ve tünâlü bihirreğâibü ve hüsnü’l havâtîmi ve yusteska’l ğamamu bi vechihi’l keriymi ve alâ âlihi ve sahbihi fiy külli lemhatin ve nefesin biadedi külli mâlûmin lek.”

 • Bu salâvat-ı şerifeye İmam Kûrtibî (ra) Hazretleri “Salât-ı Tefriciyye”, diğer ulemâ bu salâvatın hürmetine duaların acilen meydana geldiğini gördükleri için “Salât-ı Nâriyye”, tasavvuf ehli de kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğu için “Miftâh-u Kenzi’l Muhît” adını vermişlerdir.
 • Okunma şekli şöyle olmalıdır: Önce (21) defa “Estağfirullâh el-Âziym ve etûbü ileyh” diye istiğfar edilir, arkasından ne niyetle okunuyorsa ona niyet edilir, sonra Eûzü besmele çekilerek salâvat okunmaya başlanır.
 • Meşru ve haklı olan her konuda çok çabuk etki eder.
 • Çok mühim bir işi olan, bir belanın ortadan kalkmasını isteyen kişi bu salâvatı (4.444) kere okursa Cenab-ı Hakk niyet ettiği şey her neyse ona kavuşturur.
 • Her gün (41) defa okumayı alışkanlık haline getiren kimsenin Allah kalbinden sıkıntıyı giderir, bağlı işlerini açar, gelecek zararları ondan uzaklaştırır, bütün işlerini kolaylaştırır, rızkına, kazancına bereket verir.
 • Her gün (21) defa okumaya devam eden kişinin rızkı gökten yağmur gibi yağar, yerden ot gibi biter.
 • Her namazın arkasından (11) defa okuyan kişinin rızkı kesilmez, maddi – manevi yüce mertebelere ulaşır.
 • Her gün (100) defa okumaya devam eden kişi arzu ettiği şeye ulaşır.
 • Günde (1000) defa okuyan kişi akla hayale gelmeyecek şeylere nail olur.
 • Günde (4444) defa okuyan kişi idam mahkumu bile olsa kurtulur.
 • Hastaya okunmaya devam edilirse Allah’ın izniyle kurtulur.

 

7- Haklı olduğu bir davanın lehine sonuçlanmasını, meşru bir talebinin gerçekleşmesini isteyen, gücünün yetmediği bir zalimden kurtulmak isteyen, tıbben tedavisi bulunmayan bir hastalıktan kurtulmak isteyen kişi aşağıdaki salâvatı 7 gece (1.000)er kere okumaya devam ederse mutlak ve mutlak isteğine kavuşur. ancak kesinlikle haksız ve gayrimeşru işler için okunmamalıdır.

7

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resulullâh huz bi yedî kallet hiletî edriknî, edriknî, edriknî, bi lûtfike ve keremike yâ nâsıral hakkı bil hakk huz hakki”

8- Evi, yuvası bir başka kişi tarafından dağılmış, çoluk çocuğu sefil ve perişan kalmış kimse şu salâvatı okumaya devam ederse kısa zamanda selâmete kavuşur.

8

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ Resulullâh huzbiyedî kallet hiletî edriknî, edriknî, edriknî, bi lûtfike ve keremike yâ nebiyyir rahmeti veyâ kâşifel gummeti ve müferricel kürüb, yâ rahmeten lil âlemin, yâ hamil mazlumîn hallisnî, hallisnî, hallisnî”

9- İşlerinde başarıya ulaşmak isteyen kimse şu salâvatı okumaya devam etmelidir.

9

“Essalâtü ves selâmü aleyke yâ seyyidi yâ Resulullâh huzbiyedî kallet hiletî edriknî bi lûtfike ve sehhil umûrena yâ müsehhilel asiirü yâ rahmeten lil âlemin, yâ hatemen nebiyyiin, Yâ Raûf Yâ Rahîm”


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. Summer dedi ki:

  Slam dunkin like Shaquille O’Neal, if he wrote inromfative articles.

 2. genel forum dedi ki:

  Siteyi çok kaliteli buldum favorilerime aldım gerçekten çok yararlı konular mevcut