Kadir Gecesi İbadetleri

Kadir Gecesi Nedir?

Kadir gecesi, en şerefli gecelerden biri olarak bizzat Kur’an-ı Kerîm’de Kadir Sûresi ile bildirilmiştir.

Kadir gecesi kuranın indirilmeye başlandığı gecedir. Kadir gecesi kuranı kerimde adıyla geçen tek kutsal gecedir. Ve Kadir Sûresine adını vermiştir. Sûre “Biz onu kadir gecesi indirdik” diye başlar. Kur’ân-ı Kerîm bu gecede dünya semasına bir kerede inmiş ve parça parça ayetler halinde 23 yılda yeryüzüne intikal etmiştir.

Kadir Sûresinin üçüncü ayetinde “Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Diye bildiriliyor. Bu nedenle bu gecede yapılan ibadetler; dua, namaz ve niyazlar elbette ki diğer gecelere nazaran daha kıymetlidir. Bu gecede yapılan dualar, tövbeler Allah’ın izniyle kabul olur. Bu gecede yüce Rabbimize bol bol dua edelim, tövbe ve istiğfar edelim, Kur’an okuyalım, Allah’ın verdiği nimetlere şükredelim, geçmiş-gelecek bütün Müslüman kardeşlerimize duâ edelim, yetim, öksüz, fakir kişileri sevindirelim.

Kadir Sûresinin 4. ve 5. Ayetlerinde; “ O gecede melekler ve ruh (Cebrail) Rablerinin izniyle her bir iş için kısım kısım inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.” buyruluyor. Kadir gecesi işte böyle muhteşem bir gecedir ki dualarınızı meleklerle beraber yaparsınız ve hep beraber amin dersiniz.

Peygamberimiz “Kadir gecesini Ramazanın son 10 gününde arayın” buyurmuştur. Kadir gecesi net olarak belirtilmemiş olsa da kuvvetle muhtemel Ramazan’ın 27. gecesine denk gelir. Allahu Teala kaderleri bu gece ayarlar. Eğer imkanınız varsa sadece 27.geceyi değil Ramazan’ın son 10 gecesini Kadir gecesi gibiymiş gibi ibadetle geçirin, Allah’tan af ve mağfiret dileyin.

Ebu Hureyre’den rivayetle Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Her kim imanından dolayı ve ecrini yalnız Allah’tan umarak Kadir Gecesini tâatla geçirirse, onun lehine geçmiş günahları mağfiret olunur.” (Buhari)

Ayşe annemiz, Peygamber Efendimize(sav); “Kadir gecesine denk gelirsem ne okuyayım” diye sordu. Peygamber Efendimiz (sav); “Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve  fa’fü anni” Af iste buyurdu, (Ya Rabbi! Sen affedicisin affı seversin beni de affet)

KADİR SÛRESİ

BismillahirRahmânirRahîm.

1- İnnâ enzelnâhü fiy leyletilkadr
2- Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr
3- Leyletülkadri hayrün min elfi şehr
4- Tenezzelülmelâiketü verrûhu fiyhâ biizni rabbihim, min külli emr
5- Selamün, hiye hattâ matla’ılfecr

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1- Biz Onu (Kur’ân-ı Kerîm’i) Kadir gecesinde indirdik. 
2- Kadir gecesinin nedir bilirmisin (Sana bildiren nedir)?
3- Kadir gecesi (içinde Kadir gecesi olmayan)bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerde iner.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir, selâmettir. (O gece Allah selâmetten başka bir şey takdir etmez.)

Kâbe İmam’ından Kadir Sûresi:


KADİR GECESİ NAMAZI:

İbni Abbas Hazretleri Peygamber Efendimizden(sav) rivayet etmiştir.

2 rekat namaz kılınır.

Her rekatında 1 Fatiha ve 7 İhlas Sûresi suresi okunur.

Selam verdikten sonra da 70 kere “Estağfirullah ve etubü ileyh” diyen kişi, kendisi ve ana – babası af olmadan namazdan kalkmaz.


kadir-gecesi-duası

KADİR GECESİ DUASI:

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn. Vel âkıbeti lil mettekîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn. Allahümme Rabbena Yâ Rabbena tekabbel minna inneke entes semi’ul alîm. Allahümme takabbel ve’calnî minel musallin. Allahümme innî es’elükel afve ve’l afiyete fid dünya vel âhira.

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- İnnâ enzelnâhü fiy leyletilkadr

2- Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr

3- Leyletülkadri hayrün min elfi şehr

4- Tenezzelülmelâiketü verrûhu fiyhâ biizni rabbihim, min külli emr

5- Selamün, hiye hattâ matla’ılfecr

Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil muhtar. Ve adede men sallâ aleyhi minel ahyar. Ve adede men lem yusalli aleyhi minel eşrar. Ve adede katırâtül emtari. Ve adede emvacıl bihar. Ve adeder rimali fil gıfar. Ve adede veragıl eşcar. Ve adede enfasil müstağfirîne bil eshar. Ve adede ekmamil ezhar. Ve adede mâkâne ve mâ yekûnü ilâ yevmil haşri vel karâr. Ve salli aleyhi mehtelefel melevân. Ve teâkabel asâran. Ve kerraral cedîdâni ve’s takbelel ferkadân. Ve belliğ rûhanu ve ervâha ehli beytihi minnettahiyyete vetteslim. Ve alâ cemîl enbiyai vel murselîn vel hamdülillâhi rabbil âlemîn. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin bi adedi küllin zerratin elfe elfe merratin.


TÜRKÇE KADİR GECESİ DUASI

Ey Bütün Âlemlerin Rabbi Olan Allahım!

Bu mübarek geceye bizi kavuşturdun, Sana hamdolsun, şükürler olsun. Bu gecenin hakkını vermeyi bizlere nasip et. Sana nasıl yakınlaşacaksak, Sen nelerden razı olacaksan o amelleri yapmayı ihsan eyle.

Ya Rabbi! Aç kaldık, susuz kaldık, nefis ve arzularımızdan uzak kaldık bu geceyi bekledik. Bu gece dualarımızı, ibadetlerimizi, niyazlarımızı kabul eyle Allahım!

Günahlarımıza, ayıplarımıza, kusurlarımıza tövbe ediyoruz. Bir daha yapmamaya söz veriyoruz. Sen Rab’sın, tüm günahları Sen affedersin, Senin kapından başka gidecek kapımız yok, bizi affeyle Allahım! Cehennemden azat ettiğin kullarının arasında bizleri de eyle Allahım!

Ya Rabbi! “Bu gece yokmu benden günahlarının affını isteyen onu affedeyim” buyuruyorsun. “Yok mu Benden sıhhat isteyen ona sağlık vereyim” buyuruyorsun. “Yok mu Benden rızık isteyen ona rızık vereyim” buyuruyorsun, Ya Rab! Senden af diliyoruz, günahlarımızı affeyle, Senden sıhhat diliyoruz, bizleri sağlıklı eyle, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle. Senden rızık diliyoruz, bize bol ve helalinden rızık ver, bizleri kimseye muhtaç etme Ya Rabbim! Neslimizi, evladımızı, torunlarımızı tevhid üzere eyle Allahım! Şirk, küfür, ahlaksızlık ve imansızlık tehlikesinden neslimizi ve bizi muhafaza eyle Allahım!

Ya Rabbi! Memleketimize bolluk ver, birlik ver, dirlik, düzenlik, kardeşlik ver; aramıza fitne sokmak isteyenlere fırsat verme Allahım!

Ya Rabbi! Korktuklarımızdan emin kıl, umduklarımıza nail eyle. Her türlü kaza, bela, şer ve musibetlerden, hastalıktan, gam ve kederden muhafaza eyle Allahım!

Ya Rabbi okunan Kur’an-ı Kerîm’ler hürmetine dualarımızı kabul eyle, Kur’an’ın nuruyla kalplerimizi pür nur eyle Allahım! Okuduğumuz Kur’an-ı anlamayı, hayatımıza uygulayarak yaşamayı, kabrimizde yoldaş olmasını, mahşerde şefaatçi olmasını nasip eyle. Tüm ölmüşlerimizin ruhunu şad eyle şehitlerimizin ruhunu şad eyle, hayattakilerden yardımını esirgeme Allahım!

Ya Rabbi! Kadir gecesi, kaderin yazıldığı gece, hayır ve şerrin yazıldığı gece, sana açtığımız ellerimizi boş çevirme Allahım!

Gelecek Kadir gecesine kadar hayırlar ver, her türlü kötülüğü bizden uzaklaştır, başarı ver, sağlık ver, afiyet ver, izzet ve şeref ver, iman ver. Ya Rabbim! Sana gerçek anlamda kul olanlardan eyle bizi, şeytana ve nefsimize uydurtma, göz açıp kapayıncaya kadar bile bizi nefsimizin eline bırakma Allahım! Kadir gecesi hürmetine mahşerde utandırma bizi ya Rabbi!

Ya Rabbi! Bu sabaha kadar dua yapacaklar içinde sevdiğin kullar var, masum insanlar var, ağzı dualı, kalbi imanla dolu müminler var, onların duasının yanında bizimkini de kabul eyle Allahım! Şu anda Kabe’de gözü yaşlı tavaf edenler var, bizim duamızı da Kabe’de yapılmış gibi makbul eyle Allahım!

Ya Rabbim! Okuduğumuz mukabeleleri, yaptığımız ibadetleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve O’nun âl ve ashâbının ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle Allahım! Ahirete göç etmiş bütün Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik vasıl eyle Allahım! Cümlesinin kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini yüksek eyle Allahım!

Esselâtü vesselâmü aleyke Ya Resûlullah, esselâtü vesselâmü aleyke Ya Habib Allah, esselâtü vesselâmü aleyke Ya seyyidel evveline vel ahirin. Vel hamdü lillâhi Rabbil Âlemin. El Fatiha.

kadir-gecesi-nedir


 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. kadir-gecesi-nedir Kadir Gecesi İbadetleri için yorumda bulun

    Kadir Gecesi İbadetleri için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kadir Gecesi İbadetleri için ilk yorumu yapabilirsin.