İsm-i A’zam Duâsı

İsm-i A’zam, Cenab-ı Hakk’ın en büyük ismidir. Ancak hangi isim olduğu gizli kalmıştır. Esmâ-i Hüsnâ içinde olduğunu, bazı ayet-î kerîmelerde bulunduğu söylenmiş olsa da kesin olarak hangisinde olduğu bilinememektedir. Şüphesiz bunun da bir sebebi ve hikmeti vardır. Bazı alimlerin dediği gibi belkide Allâhu Teâlâ kullarının bütün Esmâü’l Hüsnâ’ya rağbet ederek kendisine bütün isimleriyle duâ edilmesini istemektedir.

ismi-azam

“Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî es’elüke bi enne leke’l-hamdü lâ ilâhe illâ ente’l-mennânü yâ hannânü yâ mennânü yâ bedîa’s-semavati ve’l-ardı yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâm. Yâ hayyû yâ kayyûmü lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn.
Allâhümme innî es’elüke bi enni eşhedü enneke entallâhü lâ ilâhe illâ ente’l-ehadü’s-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Elif Lâm Mîm. Allâhu lâ ilâhe illâ hüve’l-hayyu’l-kayyûm. Ve ilâhüküm ilâhun vâhidün lâ ilâhe illâ hüve’r-rahmânü’r-rahîm. Yâ yâ ze’l-celâli ve’l-ikrâmi yâ erhame’r-râhimîn.
Allâhümme innî es’elüke bi enneke entellâhü lâ ilâhe illâ ente’l-vâhidü’l-ehadü’l-ferdü’s-samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad. Lâ ilâhe illallâhü vehdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Lâ ilâhe illallâhü ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.
Es’elüke bi ismike’l-eazzi’l-ecelli’l-ekrem. Rabbi Rabbi Rabbi, Yâ Rabbi Yâ Rabbi Yâ Rabbi. Lâ ilâhe illallâhü vehdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Elhamdülillâhi ve sübhânallâhi ve’l hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber. Ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.”

Anlamı:
Allah’ım, şunun hürmetine Senden dilekte bulunuyorum. Hamd ve şükür Sana mahsustur. Senden başka ilâh yoktur. Yalnız Sen varsın. Ey kullarına merhamet eden, istemeden veren, lütuf ve bağış sahibi, ey göklerin ve yerin yaratıcısı, ey saltanat ve ikram sahibi, ey diri olan ve her şeyi idare eden. Senden başka ilâh yoktur. Ben kendine zulmeden kişilerdenim. Allah’ım, şunun hürmetine Senden diliyorum. Bilirim, bildiririm ki yoktur Senden başka tapılacak. Sen birsin, kimseye muhtaç değilsin, doğurmaz, doğmaz ve O’na hiç kimse eş ve uygun bulunmaz. Elif Lâm Mîm. Allah ki O’ndan başka ilâh yoktur, diridir ve her şeyi idare etmektedir. İlâhınız tek bir ilâhtır, O’ndan başka ilâh yoktur. O esirgeyen ve bağışlayandır. Ey celâl ve ikram sahibi, ey merhametliler merhametlisi Allah’ım. Yaptığım şu şehadet hürmetine Senden talep ediyorum. İnanırım ve inandırırım ki Sen birsin, kimseye muhtaç değilsin, doğurmamış, doğurulmamışsın. Hiçbir kimse O’nun dengi değildir. Allah’tan başka ilâh yoktur, şeriki, ortağı yoktur. Mülk ve hamd O’na mahsustur. Yüce ve aziz adının hürmetine Sana talepte bulunuyorum yâ Rabbim. Allah’tan başka ilâh yoktur, o birdir ve ortağı yoktur. O her şeye gücü yetendir. Hamd O’na mahsustur. Güç ve kuvvet ancak bir olan yüce Allah’a mahsustur.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. ismi İsm-i A’zam Duâsı için yorumda bulun

    İsm-i A’zam Duâsı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak İsm-i A’zam Duâsı için ilk yorumu yapabilirsin.