İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

İlk Türk Devletleri

Asya Hun İmparatorluğu

 • Çinlilere karşı önemli bir güçtü. Bu yüzden Hunlardan korkan Çinliler sınır şeridine ‘’Çin Seddi’’ duvarı yaptı
 • Mete Han zamanında Çinliler vergiye bağlanmıştır.
 • Mete Han gücünün simgesi olarak Çinli bir prensesle evlenmiştir.
 • Türklerin Çinliler arasında asimile olacağını düşünerek onlarla bir antlaşma yapıp dost kalınmak istenmiştir.
 • Mete Han zamanından sonra Hunlar zayıflamış, bölünmüş ve Çin baskısından dolayı farklı bir bölgeye göç etmek zorunda kalmıştır.
 • Bu yapılan göç kavimler göçü olarak adlandırılmaktadır. Bu göç ile ilk çağ kapanıp orta çağ başlamıştır ; bazı imparatorluklar yıkılmış, bazıları parçalanmış ve bunlar yerine yeni milletler ortaya çıkmıştır.

 

Göktürkler

 • Türk adıyla kurulan ilk devlettir.
 • Başkenti Ötüken’ dir.
 • İlk hükümdar birçoğumuzun adını sıkça duyduğumuz Bumin Kağan’ dır.
 • Çin devleti Göktürklerin içişlerine karışması sonucu önce ülke 2’ ye bölünmüş daha sonra yıkılmıştır.

Kutluk Devleti

 • En güçlü oldukları zaman Bilge Kağan ve kardeşi Kül Tigin zamanıdır.
 • Bilge Kağan’ ın ölümü ile ülkede iç karışıklık yaşanmış ve diğer Türk devletleri tarafından yıkılmıştır.

Uygur Devleti

 • Doğu Türkistan’ a yerleşmeleri sonucu diğer Türk devletlerini kendi bayrakları altında toplamıştır.
 • Yerleşik hayatı benimseyen ilk Türk devleti
 • Moğolların Türkleşmesini sağlamışlardır.

İslamiyet Öncesi Türk Kültürü ve Medeniyeti

Devlet Yönetimi

 • Ülkeyi hükümdarlar gelenek ve göreneklere göre yönetirdi.
 • Önemli konuların görüşüldüğü ‘’Kurultay’’ adı verilen meclisler bulunuyordu.
 • Kurultay’ da alınan bazı kararlar uygulanmamıştır. Bu da bu meclisin karar alma yerinden çok danışma yeri olduğunu göstermektedir.
 • Yönetme yetkisinin tanrı tarafından geldiği düşünülmekteydi. Bu da hükümdara bağlılığı arttıran en önemli faktördür.

Ordu

 • Her Türk asker sayıldığı için her an savaşa hazırlıklı olunulmaktaydı.
 • Askerlik ekstra bir meslek değildi.
 • İlk Türk ordusunu Mete Han 10’ luk sisteme göre kurmuştur.
 1. a) Hukuk
 • Yazılı hukuk kuralları yoktu. Hukuk kuralları yazısız, gelenek ve göreneklerden oluşan ‘’töre’’ adı verilen kurallar vardı.
 1. b) Din ve İnanış
 • İslamiyet öncesi Türklerin dini Göktanrı’ idi.
 • Bazı Türklerde öldükten sonra yaşamaya da inanılırdı.
 • İslamiyet’ e kadar Türkler Maniheizm, Budizm, Nasturizm, Musevilik ve Hristiyanlığı inanç olarak kabul etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. Nesrinocal dedi ki:

  Ilk Türk devletleri yazınızı okudum fakat birazdaha bilginizi geliştirmek için Kazım Mirşan adında bir araştırmacı tarihçi var bu beyinde kitaplarında alıntı koyarsanız inceleyip çok kısa ve öz Türk gelişimini anlatmış olacaksınız tebrikler

  • fixfon dedi ki:

   Çok teşekkürler dediğinizi bir sonraki yazılarımızda gerçekleştirmeye çalışacağız.