İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor

Sayfa 1 2 3 4

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor

 Selanik:

Selanik, Rumeli topraklarında yer alan, Ege Denizine kıyısı bulunan önemli bir ticaret merkezi olan bir liman kentidir. Üsküp, Belgrat, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere kara ve demir yolu ile bağlı olduğundan Osmanlı’nın Avrupa’ya açılan kapısıdır. Sosyal, siyasal ve kültürel açıdan çok gelişmiştir. Türklerle birlikte Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler yaşıyordu. Farklı dillerde yayımlanan gazeteler bulunurdu.

 1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan özgürlük ve milliyetçilik akımları çok milletli imparatorlukları ve bunlardan biri olan Osmanlı Devletini etkiledi. Balkan topraklarında yaşayan milletler milliyetçilik akımının etkisi, sömürgeci devletlerin kışkıtmasıyla Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandılar. Osmanlı topraklarında özellikle balkanlarda meydana gelen, ayrılıkçı fikir ve hareketler Osmanlı aydınlarını yeni çareler aramaya yöneltti. Osmanlı aydınları çözülmeyi durdurmak için önce Batıcılık sonra Osmancılık, İslamcılık, Türkçülük gibi düşünceleri ileri sürdüler. Bu düşünceleri benimsemelerinin temel amacı; Osmanlı Devleti’nin yıkılışını önlemekti.

20.yy.’ın başlarında Selanik, özgürlük ve milliyetçilik yanlısı Osmanlı aydınlarının çalışmalar yaptığı bir merkez durumuna gelmişti. Aydınların bir kısmı 14 Şubat 1878’de II. Abdulhamit tarafından son verilen Meşrutiyet yönetiminin yeniden kurulmasını gerekli görüyor, örgütlenerek çeşitli gazete ve dergiler çıkararak geniş halk kitlelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Bu çalışmalar sonucunda, 24 Temmuz 1908’de II. Abdulhamit Meşrutiyeti ikinci kez ilan etmek zorunda kaldı.

Sayfa 2-) Mustafa Kemal’in Çocukluk Yılları

Sayfa 3-) Mustafa Kemal’in Okul Hayatı

Sayfa 4-) Cepheden Cepheye Mustafa Kemal

selanik


Sayfa 1 2 3 4

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. ataturk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor için yorumda bulun

    İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor için ilk yorumu yapabilirsin.