Hatim Duası

Türkçe Hatim Duası

Amin!

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn. Vel âkıbeti lil mettekîn. Vessalâtü vesselâmü alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmâîn. Allahümme Rabbena Yâ Rabbena tekabbel minna inneke entes semi’ul alîm. Allahümme takabbel ve’calnî minel musallin. Allahümme innî es’elükel afve ve’l afiyete fid dünya vel âhira.

Ey Bütün Âlemlerin Rabbi Olan Allahım!

Dile getirdiğimiz her türlü hamd ve senâ ancak Sana mahsustur. Bütün selâtü selâmlar Muhammed Mustafa (sallallahü aleyhi vesellem) Efendimiz ve O’nun ehl-i beytine ve ashâbına olsun.

Allahım!

“Bana duâ edin duânızı kabul edeyim” buyurdun. Biz de huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi açtık; Seni Gafûr ve Rahîm biliyoruz, Sana açtığımız ellerimizi boş çevirme Ya Rabbi! Kur’an-ı Kerîm’in bereketi ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamberimiz’in hürmetine bizleri affeyle Ya Rahîm olan Allahım!

Ya Rabbi!

Okuduğumuz Hatm-i Şerîfi kabul eyle. Bize, okuduğumuz Kur’an-ı Kerîm’in her harfi için bir sevap, her kelimesine bir selamet, her ayetine bir saadet, her cüzüne bir mükafat ver. Okurken yaptığımız hataları bağışla, eksiksiz ve mükemmel okumuşuz gibi kabul et.

Ey Rahman ve Rahim olan Allahım! Kur’an-ı Kerîm’i bize dünyada hayırların tamamına erdirecek, kötülüklerin tamamından koruyacak yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamet gününde şefaatçi eyle. Gönlümüzü nurla doldur.

Allahım! Affına inanıyoruz, merhametine inanıyoruz, mağfiretine inanıyoruz, geçmiş ve gelecek günahlarımızı affet .

Ya Rabbi!

Biz ancak Sana ibadet ve kulluk ederiz. Sadece Senin için namaz kılar ve secde ederiz. Allahım! Bizi Kur’an-ı Kerîm’in hideyeti ile doğru yola yönelt, Onun faziletiyle derecemizi yükselt, günahlarımızı bağışla. Ey bağışlaması bol ve ihsanı sonsuz olan Allahım! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza ödeme kolaylığı nasip et Allahım! Ana ve babamıza mağfiret et, dinimizi, dünyamızı ıslah et, ailemizi, malımızı, sağlığımızı, imanımızı koru.

Allahım! Bilerek veya bilmeyerek, gizli ya da açık işlediğimiz bütün günahlarımızı affet, bol olan rahmetini bizden esirgeme. Sen bağışlamazsan bütün dünya bir araya gelse bağışlayamaz. Senin kapına geldik, Sana ellerimizi açtık, boş çevirme Ya Rabbi! Senin sevgini tattır bize, imanın sevgisini tattır bize, küfür ve şirkten, şeytanın ve nefsimizin yolundan uzak eyle.

Allahım! Son nefesimizde “La ilâhe illâllah Muhammedün Resûlullah ve eşhedü enlâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” diyerek ruhumuzu teslim etmeyi nasip eyle.

Ey Rahman ve Rahim olan Rabbim! Okuduğumuz Kur’an-ı Kerîm’in sevabını ve nurunu Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (sav)’nın ruhuna, gelmiş geçmiş bütün Nebî ve Resûllerinin ruhlarına, enbiya-yı kiram’ın ruhlarına, ana ve babalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin, ebediyete intikal etmiş bütün Müslüman kardeşlerimizin ruhlarına hediye eyledik Sen kabul et ve ayrı ayrı her birine ulaştır Ya Rabbi!

Ey bütün ihtiyaçları karşılayıp gideren, ey bütün duaları kabul eden, kendine açılan elleri boş çevirmeyen Rabbim! Dualarımızı kabul buyur, ellerimizi boş çevirme, merhametlilerin en merhametlisi Allahım!

Amin! Bi hürmeti Tâhâ ve Yâsîn. Vel hamdü lillâhi Rabbil Âlemiyn.

Hayırların fethi, şerlerin def’i, ümmeti Muhammedin selâmeti için EL-FÂTİHA

hatim-duasi-2


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. hatim-duasi Hatim Duası için yorumda bulun

    Hatim Duası için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Hatim Duası için ilk yorumu yapabilirsin.