Fizik Konu Anlatımı: Fiziğin Doğası

BİLİM

İçinde bulunduğumuz dünyayı, evreni ve burada meydana gelen olayları öğrenmek için gözlem ve deneye dayalı olarak yapılan çalışmalara bilim denir.

FİZİK

Madde ile enerji arasındaki ilişkiyi gözlem ve deney yoluyla inceleyen bilim dalıdır.

FİZİĞİN ALT ALANLARI

Mekanik; Kuvvet ve hareket arasındaki ilişkiyi inceler. Kinematik ve dinamik olarak iki dala ayrılır.

Magnetizma; Mıknatısın magnetik alanını ve yüklü parçacıkların hareketinden meydana gelen magnetik alanı ve magnetik kuvveti inceler.

Nükleer enerji; Atomun çekirdeğini inceler.

Termodinamik; Isı enerjisi ve sıcaklığın maddeyle olan etkileşimini inceler.

Atom fiziği; Atomları ve atomların yapısını inceler.

Elektrik; Elektron ve protonların etkileşimlerini ve hareketlerinden oluşan elektrik alanı ve elektriksel kuvveti inceler.

Optik; Işığın davranışını, yansımasını, gölge olayını, kırılma ve aydınlanma olayını inceler.

Katı hal fiziği; Kristal yapılı parçacıkları ve maddenin katı haliyle ilgili mikro boyuttaki olayları inceler. Bilgisayar ve elektronik alanında sıkça kullanılır.

Yüksek enerji ve plazma fiziği; Yüksek enerjili parçacıkların etkileşimini ve maddenin plazma durumunu inceler.


Fizik Bilgilerinin Özellikleri

Fizik bilgileri değişime açıktır. Bugün doğru kabul edilen bir fizik bilgisi yarın keşfedilecek yeni bir bilgiyle değişebilir. Bu durumda eski bilgi ya terk edilir ya da yeni olayları da açıklayacak şekilde yeniden düzenlenir.

 

Bilimsel Süreçte İzlenecek Yollar

 1. Gözlem
 2. Veri Toplama
 3. Hipotez Kurma
 4. Kontrollü Deney
 5. Teori Oluşturma
 6. Yasa (Kanun)


Gözlem:
Duyu organlarımız ve araç gereçle yapılan incelemeye gözlem denir. İkiye ayrılır;

 • Nitel gözlem: Sadece duyu organları ile yapılan gözlemdir. Gözlemi yapan kişiye göre değişir.
 • Nicel gözlem: Duyu organlarımızla birlikte ölçü aleti kullanarak yapılan gözlemdir. Sonuçları kesindir, kişiye göre değişmez.

Hipotez: Problemin çözümünde tahmini çözüm yöntemidir.

Deney: Olayların laboratuar ortamında taklit edilerek incelenmesidir.

Düşünce Deneyi: Fiziğe Einstein tarafından sokulmuştur. Düşünerek, zihinde tasarlayarak, akıl yürütme yoluyla yapılan deneylerdir.

İspat: Teorilerin deney ile desteklenmesidir.

Teori: Hipotez ile deney verilerinin örtüşmesidir.

Yasa: Tüm bilim çevrelerinde kabul edilen teorilerdir.

MODELLEME

Gözle görülemeyen ancak etkileri algılanan olayları açıklarken bunları bildiğimiz, gözle görülür, elle tutulur olaylara benzeterek anlatmaktır.

 

FİZİKTE ÖLÇME

Ölçmenin fizikteki yeri çok önemlidir. Çünkü gözlem ve deney yapıldığında çıkan sonuçların diğer kişiler için de aynı olması gerekir. Aksi takdirde yapılan deneylerde her defasında farklı sonuçlar çıkacak ve hipotez doğrulanamayacaktır.

Ölçme: Bir büyüklüğünün belirlenen bir ölçeğin birimiyle karşılaştırarak sayma işlemidir.

Birim: Ölçülecek büyüklüğü karşılaştırmak için, o büyüklük cinsinden seçilen, kişiden kişiye, yere ve zamana göre değişmeyen büyüklüktür.

Fiziksel Bir Büyüklüğün Ölçülmesindeki Hata

Fiziksel bir büyüklük ölçülürken çeşitli sebeplerden dolayı hata oluşur. Gerçek değer ile ölçüm arasındaki farka “ölçüm hatası” denir. Yapılan ölçümdeki hatalar şu dört nedenden kaynaklanır:

 • Ölçme yönteminden
 • Ölçümü yapan kişiden
 • Ölçme aletinden
 • Ölçümün yapıldığı ortamdan

FİZİKTE BÜYÜKLÜKLER

1- Skaler Büyüklük

Bir sayı ve bir birim ile ifade edilen büyüklüklerdir. 3 kg elma, 5 m kumaş gibi

Skaler büyüklükler; uzunluk, ısı, zaman, özkütle, kütle, hacim, sıcaklık, enerji, akım şiddeti, ışık şiddeti, sürat, yüzey alan

2- Vektörel Büyüklük

Başlangıç noktası, doğrultusu, yönü ve şiddeti olan büyüklüklerdir.

Vektörel büyüklükler; kuvvet, hız, ivme, konum, yer değiştirme, ağırlık, magnetik alan şiddeti, elektrik alan şiddet, momentum

A; Başlangıç noktası

 A-B; Doğrultusu

 A’dan B’ye; Yönü

Newton; Şiddeti

 

İlginizi Çekebilir bu yazı ile alakalı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. fizigin-dogasi-konu-anlatimi Fizik Konu Anlatımı: Fiziğin Doğası için yorumda bulun

  Fizik Konu Anlatımı: Fiziğin Doğası için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Fizik Konu Anlatımı: Fiziğin Doğası için ilk yorumu yapabilirsin.