Evlenen kadına kıdem tazminatı: Kadına pozitif ayrımcılık mı?

Evlenen kadına kıdem tazminatı: Kadına pozitif ayrımcılık mı?

Kıdem tazminatı, İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiler için her zaman önem arz eden bir konu olmuştur. Bunun iki temel nedeni olduğu söylenebilir. Birincisi, işçinin yıllarca işyerine verdiği emeğin karşılığı olarak gördüğü kıdem tazminatını almayı mutlak bir hak olarak görme yaklaşımı, ikinci ise kıdem tazminatı tutarının genelde yüksek tutarlara ulaşabilmesidir. Ancak kıdem tazminatı alabilmek bazı şartlara bağlanmıştır.

Kıdem tazminatı alma şartları

Kıdem tazminatı almanın üç temel şartı bulunmaktadır. Bunlar; İş Kanununa tabi olarak çalışmak, işyerinde en az bir yıldır çalışıyor olmak ve iş sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sona ermiş olmasıdır.

Bu şartlardan üçüncüsü, yani kıdem tazminatı almayı hak edecek şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi koşulu sağlanamadığında işçiler kıdem tazminatı haklarından olabilmektedir. Oldukça ayrıntılı bir konu olan kıdem tazminatı konusunda genel bilgiler şu adresten alınabilir; ancak bu noktada söylenmesi gerekenlerden birisi de işçinin işten kendisinin ayrılması halinde kural olarak kıdem tazminatı hakkını yitirebileceğidir.

İstifa eden işçi

İşçinin, haklı bir nedeni varken iş akdini feshetmesi durumunda kıdem tazminatı almaya da hak kazanacağı açıktır. Ancak işçi, ortada hiçbir haklı nedeni yokken istifa ettiğinde, kıdem tazminatı hakkını da arkasında bırakmak zorunda kalacaktır. İşte tam bu noktada, kadınlara özel bir düzenleme gündeme gelmektedir.

Kadın işçinin evlenmesi

Kadın işçinin, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde işten ayrılması halinde, kıdem tazminatını alma hakkı bulunmaktadır. Hem de bu hak, her hangi bir koşula bağlanmamıştır. İşçinin o işyerinde bir yıllık kıdeminin olması yeterlidir. Bu durumdaki bir kadın işçi, istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilmektedir.

Pozitif ayrımcılık mı?

Peki ama bu, bir tür pozitif ayrımcılık mıdır? Kural olarak, istifa eden bir işçi kıdem tazminatı hakkını kaybetmesine rağmen, evlenen kadın işçi bir yıllık süreyle de sınırlı olsa, istifa etmesine rağmen kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır. Erkek işçilerin sahip olamadığı bu hak, kadın işçiye tanınmış pozitif bir ayrımcılık olarak değerlendirilebilir.

Öte yandan bakıldığında ise iş hayatının içinde olan kadının, evlendikten sonra evinde oturmaya teşvik edildiği sonucuna da varılabilir. Öyle ya, kıdem tazminatı gibi yüksek miktarlar tutabilen bir ödemenin alınması bazı şartlara bağlanmışken, kadın işçinin âdeta hiçbir şarta bağlı olmaksızın bu ödemeyi alabilecek olması, onun çalışma hayatının dışına itilmesi sonucunu da doğurabilecektir. Kıdem tazminatı alabilme ayrıcalığı, başka bir açıdan bakıldığında kadının çalışma yaşamından ayrılmasının teşvik edilmesi olarak da görülebilecektir. Bu konuda nihai bir sonuca varmak elbette mümkün değildir; ancak konunun ilgili taraflarca her iki açıdan da değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Kaynak: İşçi Dünyası 


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. kidem-tazminati Evlenen kadına kıdem tazminatı: Kadına pozitif ayrımcılık mı? için yorumda bulun

    Evlenen kadına kıdem tazminatı: Kadına pozitif ayrımcılık mı? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Evlenen kadına kıdem tazminatı: Kadına pozitif ayrımcılık mı? için ilk yorumu yapabilirsin.