Esmâ-ül Hüsnâ

Allah’ın Güzel İsimleri

Esmâ-ül Hüsnâ Allah’ın en güzel isimleridir. Yüce Rabbimizin diğer isimleri için genel olarak söylenir. 99 isimle sınırlı değildir. Allah’ın isimleri olarak Kur’an-ı Kerim’de geçen isimler bile yüzden fazladır. Hepsini kapsamasa da Esma-ül Hüsna 99 isimden oluşur ve okunur. Hüsnâ kelimesi en güzel anlamındadır ve bu sebeple Allah’ın en güzel isimleri olarak anılmaktadır.

Esma-ül Hüsna’nın kısa bir şekilde faziletleri şöyle sıralanmıştır (Ebûbekir İbnü’l-Arabî tarafından)
1 – Esma-i Hüsna hem Allah katında kişinin yükselmesini sağlar hem de kullar boyutunca saygı kazandırır.
2 – Kalplerin ferahlmasını sağlar ve kurtuluş için insanı rahatlatır.
3 – Sevap kazanılmasını sağlar, zikir ve dualarla birleştirilerek istenilen şeyin daha kolay olmasını sağlar.
4 – Bilgi yalnızca onu bilip işleyebilenin işine yarayacaktır. Allahu Teala tüm her şeyi bilir ve gözetir. O’nun isimlerini öğrenmek, ezberlemek şeref kazandırır.
5 – Allahu Teala’nın diğer isimlerini öğrenerek O’nun ne kadar bağışlayıcı, esirgeyici, rahmet eden olduğunu öğrenmemizi sağlar.

Dualarımız arasında Hazreti Muhammed Mustafa (sav) ‘e salat getirmeli ve selam göndermeliyiz. Onun dışında da Peygamberimiz (sav) adına yapılan tüm dualarda Esma-ül Hüsna’dan isimlerin geçtiğini bilmeliyiz. İslam Ansiklopedisine göre “Her kulun haline uygun düşen ilâhî bir isim vardır ki onun Rabbi o isim sayılır; kul bir bedendir, ona tekabül eden ilâhî isim ise onun kalbi gibidir.” yazar. Kul hallerine uygun Allah cc’ye ait isimleri öğrenerek kalplerini ferahlatır ve iyiliğe güzelliğe ulaşır. Kalplerimiz, gönüllerimiz Allah’ı anarken huzura erişir, ettiğimiz dualar kabul olunur. Dualarımızda hem Allah’ın adlarını zikretmek hem de Peygamber Efendimizi (sav) aracı kılmak dualarımızın kabul olmasında büyük kolaylık sağlar. Bizler aciz kullar olarak yalnızca Allah’a inanır ve tüm isteklerimizi O’ndan isteriz. O her şeyin yaratıcısıdır ve “Ol!” demesiyle tüm kainatı yaratır.

Kur’an-ı Kerim’de Taha Suresi 20/8 ayetinde şöyle buyurulmuştur: “Allah kendisinden başka ilâh olmayandır. En güzel isimler O’na mahsustur.” Bütün güzel isimlerin sahibi Allahu Teala’yı anmaktan ve dua yoluyla O’ndan yardım istemekten, af dilemekten asla çekinmeyin. Şüphesiz ki o kalplerde ve gönüllerde ne varsa tam anlamıyla bilir ve görür. Bizler için en hayırlısı neyse O’nu istemeli ve Esma-ül Hüsna, zikir, tesbihat ve salavat yoluyla O’ndan dileklerde bulunmalıyız.

Buhari’de şöyle bir hadis dikkat çeker: “Muhakkak ki Allah Teâlâ’nın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları bellerse Cennete girer.” Allah’a yakın olmak ve Allah’ın yaratıcılığını daha iyi anlamak adıyla Esma-ül Hüsna okunmalı ve ezberlenmelidir. Çocuklarımıza öğreteceğimiz Esma-ül Hüsna hem evladımızın rahatlamasını hem de bizim için sevap kazanılmasını sağlar. İslam kolaylık dinidir ve Allah bizleri kulu olarak affetmek ister. Peygamber Efendimiz’in (sav) ahirette bize şefaat etmesini sağlayacak anahtarlardan birisi de Esma-ül Hüsnadır. Bol şekilde okunmalı ve ezberlenmelidir.

Esma; Allah’ın (cc) bize Kur’an’da bildirdiği güzel isimleridir. Bizim bildiklerimiz 99 adettir. Yüce Allah (cc) insanı yaratırken kendi ruhundan üflemiş ve ona can vermiştir. Yani her insanda Allah’ın (cc) isimleri mevcuttur, ancak bazısı baskın bazısı saklıdır. Örneğin çok sabırlı bir insanda Es-Sabur ismi şerifi, mülayim bir insanda El-Halim ismi şerifi baskındır. Aşağıdaki isimleri inceleyerek sizde eksik olan yönlerinizi tamamlayıp, hoşunuza gitmeyen özelliklerinizi düzeltebilirsiniz. İsimleri ebced değeri kadar her gün tekrar etmelisiniz. Hemen ertesi gün sihirli bir değnek dokunmuş gibi değişeceğinizi düşünmeyin. Herşey zamanla ve sabırla elde edilebilir. Sürekli tekrar ettiğinizde kozmik bir enerji açığa çıkacak ve hedefinize ulaşacaksınız.

Ya Allâh (يا اللّٰه ( 66

ALLAH İsmi Cenab-ı Hakk’ın varlığına delalet eden, O’nun bütün ilahi kemal sıfatlarını içine alan en büyük ismidir. Diğer bütün esmalar bu ismin birer sıfatıdır. Nefsin ıslahı bu isimle mümkündür.

 • Cuma namazından önce (1000) kere Ya Allah ismi şerifini okumaya devam edenin işleri mükemmel bir şekilde genişler, bolluk ve refaha kavuşur.
 • Tedavisinde aciz kalınan bir hastalığı olan kimse giderken gelirken sürekli bu ismi zikrederse eceli gelmemişse şifaya kavuşur.
 • Her gün (1000) kere “Ya Allahu, Ya Hu” okumaya devam ederse maddi manevi güzelliklere kavuşur, mucizevi olaylar yaşar.

Ya Rahmân (يا رحمن (298

Hiç kimseyi ayırmadan bütün yarattıklarına rahmet ve merhamet eden, ihsanda bulunandır.

 • Bu ismin zikrine devam eden kişinin kalbine yumuşaklık gelir, dünya dertlerinden uzaklaşır, huzur içinde olur.
 • Günde (298) kere okuyan şefkatli ve merhametli olur. Veya merhametli olmasını istediğiniz kişiye, bir bardak suya okuyarak içirebilirsiniz.
 • Sürekli okumaya devam edenin istek ve ihtiyaçları Allah tarafından karşılanır, bozulan işleri düzelir, ümit etmediği yerden kendisine yardım gelir, birçok nimete kavuşur, geçim sıkıntısı çekmez, dünya ve ahirette Allah’ın lütuf ve inayetine mazhar olur.
 • Cuma günü ikindiden sonra yüzünü kıbleye dönüp güneş batıncaya kadar “Ya Allah Ya Rahman” zikrine devam eden ve güneş battıktan sonra muradını Allah’tan isteyen kimseye Allah (cc) kısa zamanda dilediğini verir.

Ya Rahîm ( يا رح۪يم ( 258

Kıyamet gününde rahmeti yalnız müminlere mahsus olandır. Verdiği nimetlere şükreden ve kendisine iman edenleri daha büyük ebedi nimetler vererek mükafatlandırandır.

 • Allah’tan bağışlanmaya dileyenler bu ismi çokça zikretmelidirler.
 • Bu ismi zikretmeye devam eden kişi ahiret nimetlerine kavuşur, dünyadan da kısmetini alır, maddi manevi bütün sıkıntılarından kurtulur, sevilen bir insan olur.
 • Her namazdan sonra (258) kere okuyan kimseye maddi manevi her türlü rızık kapıları açılır.
 • Zulmeden, öfkeli ve asabi birinin üzerine okunup üflenirse zulmedemez, içine ferahlık gelir.

Ya Melik ( ياملك ( 90

Yerin göğün, bildiğimiz bilmediğimiz bütün evrenlerin, gördüğümüz görmediğimiz bütün kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdarıdır. Hiçbir şeye muhtaç değildir, herşeye sahiptir.

 • Bu ismi sürekli zikreden kimse hiçbir şeye muhtaç olmaz, mal mülkü artar, her türlü belalardan korunur
 • Her gün 90 kere ALLAHÜMME YA MELİKEL MÜLKÜ (mülkün hakiki sahibi) şeklinde okuyan herkes tarafından sevilir, yüksek makama ulaşır, herkese heybetli güçlü görünür.

Ya Guddûs ( ياقدوس ( 170

Hatadan, gafletten, acizlikten, her türlü noksanlıktan çok uzak ve pek temiz demektir. Vahiy meleği Cebrail insanları manevi açıdan temizleyen ilahi emir ve yasakları iletmesi ve hiç günah işlememesi sebebiyle “Ruhu’l Guddûs” diye isimlendirilmiştir.

 • Bu isimle meşgul olanların ahlakı güzelleşir, kalpleri nurla dolar, insanlar arasında sevilir.
 • Bu esmayı her türlü kötü huydan kurtulmak için okuyabilirsiniz. Örneğin, sigara, içki, kumar vb gibi. Ayrıca korku, evham, vesvese, kıskançlık için de etkilidir.

Ya Selâm ( ياسلام ( 131

Kendisi her çeşit ayıp, kusur, eksiklik afet ve kederlerden salim olduğu gibi, kullarını her türlü tehlikeden selamete çıkaran esenlik verendir.

 • Bu isimle meşgul olanlar her türlü kaza bela, afet, ateş ve suyun zararlarından, korktuğu herşeyden korunur. Dünyevi bir felaketle hayatlarını kaybetmezler, deprem, sel gibi
 • Psikolojik rahatsızlığı olanlar, her şeyden korkanlar, kabus görenler bu isim sayesinde sıkıntılarından kurtulup ferahlık ve huzura kavuşurlar.
 • (17.161) kere Ya Selam ismini okuyan kişi ne maksat ve niyetle okursa okusun bir hafta içinde muradı kendisine verilir. Okurken her 100’de bir defa “Selamun kavlen min Rabbin Rahim” ayeti okunmalıdır.

Ya Mü’min ( يامؤمن (136

Kendisine sığınanlara güven ve emniyet veren, azaptan kurtarandır, gökte ve yerde iman ışığını uyandırandır.

 • Her gün sabah namazından sonra (136) kere okumayı âdet edinenler maddi manevi hiçbir şeye ihtiyaç duymaz, bulaşıcı hastalıklara ve tedavisi mümkün olmayan hastalıklara yakalanmazlar, korku ve aşağılık duygusundan kurtulurlar.
 • Bu esmaya her gün devam edenler malını mülkünü, kendisini her türlü kaza ve beladan korumuş olur, güvende olur, güvenilir insan olur, sevgi ve saygı görür.

Ya Muheymin ( يامهيمن ( 145  

İlmiyle herşeyi düzenleyen , yöneten ve gözeten, her şeye gücü yetendir.

 • Bu ismin zikrine devam edenler düşmanlarına galip olur, haklı davasını kazanır, konuştuğu insanların düşüncelerini sezmeye başlar, unutkanlıktan kurtulur, izzet ve şerefi artar, ayrıca romatizma için de okunur.
 • Hz.Yunus(a.s)’ balığın karnındayken bu ismin zikrine devam ettiği rivayet edilmiştir. Her çeşit zorluk, darlıktan, sıkıntı ve bunalımdan bu ismin zikrine devam ederek kurtulmak mümkündür.

Ya Azîz ( ياعز۪يز ( 94

Mağlup edilmesi asla mümkün olmayan, hükümlerinde her zaman mutlak galip olandır.

 • Düşmanlarına galip gelmek, şerlerinden korunmak, itibar ve şerefini arttırmak için okunur.  Rızık kapıları açılır, büyük ve nüfuslu kimselere işlerini gördürür, herkes tarafından sevilir.

Ya Cebbar( ياجبار ( 206  

Emrine asla karşı konulamayan, kırıkları onaran, yaraları saran, eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya da gücü yetendir.

 • Bu ismi okumaya devam eden kimsenin emir ve arzularına kimse karşı koyamaz. Her dediğini her yerde herkes yapar. Sözü geçen, herkes tarafından hürmet gören, sevilen, kendisinden hayır beklenen biri olur.
 • Bu ismi bir doktor zikrediyorsa tedavi ettiği hastalarında mucizeler meydana getirir.
 • Kendinizde eksik olduğunu hissettiğiniz birşeyin tamamlanması için okunur.
 • Ayrıca; omurga, atardamar ve guatr problemlerinde okunur.

Ya Mutekebbir (يامتكبر (662

Her şeyde, her olayda, he zerrede büyüklüğünü gösteren, büyüklükte eşi olmayandır.

 • Bu ismi okumaya devam edenler, halk tarafından sevilir, sözü heryerde geçer, her isteği emir gibi yerine getirilir, izzet, şeref ve refaha sahip olur.
 • Günah işlemekten kendini alıkoyamayanlar, günaha girmeye cesaret edemezler, akıllarına bile gelmez.
 • Bu ismi söyleyenlerde müthiş bir heybet oluşur, yüzüne bakarak konuşmaya bile cesaret edemezler, herkes onun dostu olmak için yarışır, düşmanlarının hepsi perişan olur, kimse kötülük yapmak için yanaşamaz.

Ya Hâlig (ياخالق (731  

Herşeyi yoktan yaratıp var eden, herşeyin varlığını ve varolduğu sürece yaşayacağı hadiseleri önceden tespit edip ona göre meydana getirendir.

 • İşleri sürüncemede kalan, bir çıkmaza saplanmış kişi her gün bu ismi zikretmeye devam ederse içinde bulunduğu durumdan, sıkıntı ve üzüntüden kurtulur.
 • Yeni şeyler üretmek durumunda olan sanatçılar, ressamlar, bilim insanları, reklamcılar, yazarlar…vs okumaya devam ederlerse beyinlerinde yeni açılımlar oluşur, bir çok fikir üretirler, yeni projeler ortaya koyarlar.
 • Ayrıca rahim hastalıkları için okunur.

Ya Bâriu (يابارئ ( 213  

Her şeyi muhtaç olduğu aza, tabiat ve özellikte en iyi, en uygun şekilde, örneği olmaksızın yaratan, var edendir.

 • Bu ismi sürekli okuyan kişi işlerinde daima başarılı olur, başarılarına kendileri bile şaşırır. Sanatçıysa muhteşem eserler yaratır, doktorsa hastalarını mucizevi şekilde şifaya kavuşturur, öğrenciyse iftihar listelerine geçer.
 • Çocuğu olmayan kadın 7 gün oruç tutat ve her iftarda 21 kere bir bardak suya “Ya Halig, Ya Bariu, Ya Musavvir” diye okuyup bu suyla orucunu açarsa Allah’ın izniyle çocuk sahibi olur.
 • Pankreas ve şeker hastalıkları için okunur.

Ya Musavvir ( يامصور ( 336  

Her varlığa bir şekil ve suret veren, istediği gibi biçimlendirendir.

 • Çocuğu olmayan ya da sürekli düşük yapanlar bu esmaya devam ederlerse Allah’ın izniyle çocuk sahibi olurlar.
 • Güzel eserler ortaya çıkarmak isteyen sanatçılar, heykeltraşlar, yazarlar…vs bu isme devam ederlerse amaçlarına ulaşırlar.
 • Zor işleri başarmak, bir işte uzmanlaşmak, hedefine ulaşmak, başarılı olmak, sıkıntı ve musibetlere karşı korunmak isteyenler bu ismi okumaya devam etsin.

Ya Ğaffâr (ياغفار (1281

Af ve bağışlaması sınırsız derecede bol olan, kulunun işlediği günahları unutturandır.

 • Bu isim affedilmek, günahlarından arınmak, korunmak, sığınmak ve işlediği günah sebebiyle ortaya çıkan üzüntüyü yenmek için okunur.
 • Kavga edenlere karşı bu ismi okuyup üflemek ortalığa sükûnet getirir, kavgayı bitirir. Ayrıca aniden sinirlenip parlayanlar için de etkilidir.
 • Cuma namazından sonra 100 kere Ya Ğaffar ismini okuyan Cenab-ı Hakk’ın bağışlamasına kavuşur.
 • Rızkında, malında, evladında hayır bulmak isteyen kişi her gün 70 kere “Estağfurullâhe innehû kâne Ğaffara” derse isteğine kavuşur.

Ya Gahhâr (ياقهار ( 306

Herşeye her istediğini yapacak güce sahip, hükümlerinde mutlak galip ve hakim olandır.

 • Eğer bir mazlumsanız bu isim zalimlerin zulmünden kurtulmanızı sağlar. Ancak çok güçlü bir isim olduğu için asla haksız yere okunmamalıdır yoksa yapana geri döner. Kahır niyetiyle değil ıslah için okunmalıdır.
 • Nefsinin heveslerine karşı koyamayıp günaha girenler, şeytana uyanlar bu ismi okumaya devam ederlerse şehvetin şerlerinden korunur, dünya sevgisinden kalbi uzaklaşır, gayri meşru işlere bulaşmaz.
 • Bu esmayı yazıp üzerinde taşıyan ve her gün okumaya devam edenin sırtı yere gelmez, kocasının huysuzluğundan yakınan kadın okursa kendisine kötü muamele yapamaz, dövemez, nafakasını kesemez, iyi geçinmek zorunda kalır.

Ya Vehhâb (ياوهاب ( 14

Çeşit çeşit nimetlerini daima bol bol ihsan eden ve hiç bir karşılık beklemeden bağışlayandır.

 • Bu isim özellikle geçim darlığı çekenler içindir. Bu esmaya devam edenler huzur içinde, borçsuz, sıkıntısız geçinir, pek çok mal ve evlada sahip olurlar.
 • Kalp damarlarının tıkanmaması için okunur.

Ya Rezzâg (يارزاق ( 308

Yarattıklarının son nefeslerine kadar maddi manevi muhtaç oldukları herşeyi verendir.

 • Bu esma tabiat işlerinden sorumlu olan Mikail Aleyhisselamın tesbihidir. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken bu ismi okumayı âdet edinenlere Cenabı Hakk hiç ummadığı yerden rızık gönderir.
 • Esmalar Kur’an-ı Kerîm’de geçtiği şekilde okunursa etkisi daha kuvvetli olur. Bu ismi “İnnallâhe hüver rezzâku zül kuvvetil metîn” şeklinde okursanız etkisini daha çabuk görürsünüz.
 • Bu isme devam edenler, ummadıkları yerden rızıklanır, kalp huzuru bulur, arkadaş sayısı artar, çevresi genişler, sevgi ve muhabbet görür, ticaretinde bereket görür.
 • İçinde sıkıntı olan daralanlar okursa ferahlar.
 • Yiyeceği yemeğin üstüne 21 kere Ya Rezzâg diye okuyanın zihni açılır, hafızası güçlenir, anlayışı artar.
 • Ya Fettah Ya Rezzak isimlerini hergün beraber okuyan için kapalı kapılar açılır, maddi manevi sıkıntıya uğramaz, rızkı artar.
 • Kalp kasları, akciğer ve mide rahatsızlıkları için okunur.

Fettâh (يافتاح (489  

Her türlü zorluk ve müşkülleri çözen, kolaylaştıran, maddi manevi bütün kapıları açandır.

 • Bu esma maddi manevi tıkanıp çaresiz kalanlara, işlerinin önü kapanıp hep sekteye uğrayanlara çok büyük fayda sağlar.
 • Bu ismi zikredenlere hiç bir iş zor gelmez, binlerce işi hiç yorulmadan çok büyük bir keyifle yapabilirler, gönül gözü perdelerini de ortadan kaldırır, manevi kapılar açılır, hayatı boyunca tuttuğunu koparır
 • “İnna fetehna leke fethan Mübina” ayetini (313489) defa zikredenlerde olağanüstü sırlar açığa çıkmaya başlar. Bütün kapalı kapılar birer birer açılır.

Ya Alîm (ياعل۪يم (150

İlmi sınırsız, sonsuz ve yalnız kendisine mahsus olan, herşeyi hakkı ile bilendir.

 • Bu isme davam edenlerin ilim ve irfanı artar, unutkanlıktan kurtulup hafızası kuvvetlenir, her geçen gün kavrama güçleri artar, kendini sürekli geliştirir ,bilmek istediği her konuda Allah bilgisini arttırır.
  Özellikle öğretmen ve öğrencilere fayda sağlar.

Ya Gâbıdz (ياقابض ( 903

Canları alan, rızıkları tutan, sıkan, daraltandır.

 • Bu esma Azrail Aleyhisselam’ın zikridir.
 • Dedikodu edenlerin dilini bağlamada etkilidir.
 • Kırk gün birer lokma ekmek parçasına yazılarak yenirse açlık hissi duyulmaz.
 • Şerrinden korkulan zalim için, düşmanlardan korunmak için okunur.

Ya Bâsıt (ياباسط ( 72  

Hayat veren, rızık yağdıran, açan, genişletendir.

 • Bu isme her gün sabah namazından sonra devam edenleri Allah hiç kimseye muhtaç etmez, bol rızık ve refah içinde yaşarlar.
 • Maddi manevi tıkalı kapılar açılır, işleri genişler, mal ve parasının bereketi artar, herkes tarafından sevilir, çevresi genişler.
 • Ruhî yönden sıkılan, depresyon geçiren, bunalıma düşen, sebepli sebepsiz yere sürekli içi daralan insanlara bu esma faydalıdır. Cuma günü selâ vaktinde bir bardak suya (5184) kere okunup ruh hastasına içirilirse en kısa zamanda şifa bulur.

Ya Hâfız (ياخافض (1481

Alçaltan, aşağı indiren, dereceleri düşüren, varlıktan yokluğa, sağlıktan hastalığa, ilimden cehalete döndürendir.

 • Bu isme devam edenlere kimse kötülük yapamaz. İster istemez hürmet göstermek zorunda kalırlar, içlerinde bir korku ve çekingenlik duygusu oluşur.
 • Tansiyon için okunur.
 • Bu ismi zikreden kimse hasta ise şifa bulur. Bir yerde salgın hastalık varsa bu ismi okuyan kimseye hastalık bulaşmaz.

Ya Râfi’ (يارافع ( 351

Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri arttıran, çamurdan çıkaran, izzet ve şeref bahşedendir.

 • Bu ismi okumaya devam edenler maddi manevi her alanda yükselir, herkes tarafından sevgi ve hürmet görür, vazifesinde yükselir, tüccarsa işleri çok büyür, memursa şef olur, sanatçıysa meslektaşları arasında sivrilir.
 • Rahim ve bacak rahatsızlıkları için okunur.

Ya Mu’izz (يامعز ( 117

İzzet veren, güçlü ve galip kılan, şereflendirendir.

 • Yoksul, güçsüz, çaresiz düşen kimseler için bu esma kurtuluş vasıtasıdır. Bu ismi zikreden fakirlikten ,muhtaç olmaktan ve aşağılık durumlara düşmekten korunur.
 • Pazartesi ve Cuma geceleri yatsı namazından sonra (140) kere okuyan heybet ve hürmet sahibi olur, korku ve saygısı sadece Allah’a karşı olur, başka şeylere karşı korku duymaz.

Ya Muzill (يامذل ( 770  

Hor ve zelil eden, alçaltan, süründüren, izzet ve şerefi alandır.

 • Kötü, kıskanç, zalim kişilerin şerrinden korunmak için, güçlü birinin karşısında zayıf kalmamak için okunmaya devam etmelidir.

Ya Semî’ (ياسم۪يع ( 180

Gizli ve açık herşeyi hakkıyla işitendir.

 • Bu esmayı okumaya devam edenlerin makûl olan her duası kabul olur.
 • Kulakla ilgili rahatsızlıklar için okunur.

Ya Basîr (يابص۪ير (302

Herşeyi hakkıyla görendir.

 • Cuma günü Cuma saatinden önce okunursa basiret gözü açılır, manevi görüşü artar.
 • Bu isimle meşgul olanların olaylar olmadan önce hissetme yetenekleri artar, düşüncelerinde doğruyu görür ve asla hataya düşmez.

Ya Hakem (ياحكم (68  

Hakla hükmeden, hükmü reddedilmeyen, hakkı yerine getiren, son hükmü verecek olan, hakimdir.

 • Bu ismi okuyan amir konumundaysa yetkisini doğru ve düzgün, hatasız kullanır, bütün işlerinde ve davranışlarında isabetli kararlar alır, dolayısıyla da kıyamet günü hesabı Allahın izniyle kolay ve hafif olur.
 • Sürüncemede kalmış bir işi olan, haklı davasını kazanmak isteyen veya bir dileği olan kişi üç gün oruç tutup sabaha karşı (4624) kere “Ya Hakem” ismini zikredip secde ederek hacetini Cenab-ı Hakk’tan isterse Allah’ın izniyle isteği kabul olur.
 • Yatağına yatıp uykusu gelene kadar bu ismi zikretmeye devam eden kişi gizli sırlara ve hikmetlere erişir.
 • Bu esmanın zikrine düzenli olarak devam edenlerin sözü tesirli olur, kavrama gücü artar.

Ya Adl (ياعدل (104

Hükmünde hiçbir surette adaletsizlik bulunmayan tek adildir.

 • Her gün bu ismi zikredenler verdikleri hükümlerde hataya düşmezler, bütün insanlardan hürmet ve saygı görürler.
 • Hakkını vermeyen bir zalimi hakkını vermeye mecbur etmek için 3 gün riyazetle oruç tutar, iftarda az yer ve gece yarısında sonra (10816) kere bu ismi zikredip, “Ey Adil-i mutlak olan Allahım bu ismin hürmetine hakkımı falan kimseden almanı rica ediyorum” şeklinde dua ederse Allah o hak yiyiciyi dua eden kimseye karşı boyun eğdirir ve hakkını vermeye mecbur bırakır, eğer vermemekte ısrarcı davranırsa Cenabı hak o kimseye cezasını çektirir.

Ya Latîf (يالط۪يف (129

En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, bilinen bilinmeyen, görünen görünmeyen yollardan kullarına çeşit çeşit ihsanlar veren, faydalar bahşeden, lütuf ve keremi sonsuz olandır.

 • Herhangi bir dileğinin olmasını isteyen bir kişi özellikle iş, rızk, dava, bir hakkın alınması, evlenmek, hapisten kurtulmak, kaçmışı döndürmek, sınavda başarılı olmak… kısaca ne derdin ne sorunun varsa (16641) defa Ya Latif ismi şerifini geceleyin bir oturuşta ve Allah rızası için 2 rekat namaz kıldıktan sonra, 10 salavat, 10 istiğfar, 10 kelime-i tevhid, 10 tekbir ve tekrar 10 selavat, 1 fatiha okuduktan sonra kıbleye dönük olarak bu esmayı şerifi tamamlayan ve buna haftada 1 defa olmak üzere 3 hafta devam eden kimseye Cenab-ı Hakk mutlaka muradını verir. Bunu yapan kimse sabah ve akşamları 1000’er kere ya latif okursa daha etkili olur.
 • Her namazdan sonra (129) kere Ya Lâtif ismine devam eden kimse her başladığı işi başarıyla tamamlar, bilinen bilinmeyen bütün belalardan korunur.
 • Aşk acısına karşı okunur. Eğer okuyanın kalbindeki bir heves ya da karşılıksız bir sevgiyse kalbinden bu sevgiyi çekip alır
 • Çok güçlü bir esmadır, özellikle içinden çıkılmaz durumlara karşı okunur ,konu neyle ilgili olursa olsun ızdırabı dindiren bir isimdir ve olacak olaylara hayret edersiniz.
 • Ya Latif ismini besmeleyle birleştirerek, “Bismillahi’l-Latif” şeklinde (698) defa zikreden kişinin her ne isteği varsa yerine getirilir.

Ya Habîr (ياخب۪ير ( 812

Herşeyin iç yüzünden, bilinmeyen taraflarından ayrıntılarıyla haberdar olan, bütün hakikate vakıf olandır.

 • Bu isme devam eden kişinin hafıza ve idraki genişler, Allâh ona yararı dokunacak bazı şeyleri kendisine mânen ilhâm edip o kişiyi duruma göre tedbir almaya sevkeder, kötü ahlaklı biri için okunursa ahlakı güzelleşir
 • Bir kimse yatmadan önce 9 defa “Elâ ya’lemü men halâk .ve hüve’l Latifü’l habir” : ▓-أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ-▓  (mülk suresi 67/14) ayetini okursa rüyasında dilediği şeyi veya neyin hayırlı olduğu konusunda bir işaret gösterilir.

Ya Halîm (ياحل۪يم (88

Yumuşak davranan, Hilmi çok olan, ceza vermede acele etmeyen, affı bağışlaması sınırsız derecede çok olandır.

 • Bu esmayı her gün okuyan kişi bela ve musibetlerden korunmuş olur. Hazreti Musa (aleyhisselam) firavunun yanına gittiğinde bunu okumuştur.
 • Meyve ağaçlarına, sebze bahçelerine…vs okunursa bol mahsül alınır.
 • Hiddetli, öfkeli, huysuz birinin ya da hayırsız eşin yüzüne karşı okunursa öfkesi geçer, sakinleşir, uyumlu biri haline gelir. Aynı şekilde huysuz, yaramaz, geceleri uyumayan çocukların üstüne de okunabilir.
 • Öfke ve asabiyet halinde 88 okunursa derhal geçer.

Ya Azîm (ياعظ۪يم (1020

İnsan aklının alamayacağı kadar büyük ve emsalsiz olandır.

 • Her kim bu ismi her sabah namazından sonra adedi kadar okumayı alışkanlık haline getirirse kısa zaman içinde bulunduğu yerden yükselmeye başlar, herkes tarafından sevilir, sözü dinlenir, korktuğu herşeyden emin olur.
 • Hasta üzerine okunursa Allah’ın izniyle şifa bulur.

Ya Gafûr (ياغفور (1286

Kullarının günah ve suçlarını unutturan, af ve bağışlaması sonsuz olandır.

 • Bu ismi devamlı okuyan Hak Teâlâ’nın affına mazhar olur, korktuğu her şeyden emin olur, kötü ahlakı iyi ahlaka dönüşür.
 • Baş ağrısı veya sıtmaya tutulmuş biri bu ismi okumaya devam ederse şifa bulur. Derdi olan biri bir kağıda 3 sıra halinde 3 tane “ya Gafur” yazıp yutarsa derdinden, ağrısından kurtulur.

Ya Şekûr (ياشكور ( 526

Allah’ın rızasını isteyerek, O’nu hoşnut etmek maksadıyla yapılan işleri fazlasıyla mükafatlandıran, itaatkar kullarını övendir.

 

 • Bu ismi her gün okumaya devam eden kişinin rızkı bol, talihi açık olur, istediği hayırlı işleri yapmasına Cenab-ı Hakk yardım eder, her muradına kolayca erişir.
 • Geçim darlığı, gönül sıkıntısı çeken müslüman her gün bir bardak suya (41) kere okuyup içerse kısa zamanda sıkıntılarından kurtulur.
 • Gözü az gören kişi (41) kere okuduğu suyla gözlerini yıkarsa şifa bulur, gözünün nuru artar. Ayrıca nefes darlığı, vücudunda bir ağırlık, yorgunluk hissedenler 41 defa yazarak, suyunu içerler, bir kısmını da sürünürlerse Allah’ın izni ile şifaya kavuşurlar.

Ya Aliyy (ياعلى (110

Büyüklüğü, yüceliği, ilmi sonsuz olandır.

 • Bu isme devam eden kimseye ilim kapıları açılır, her türlü zorluktan uzak olur, herkes tarafından sevilir ve isteklerini yaparlar, fakirse zengin olur.
 • Vatanından uzakta olan okursa memleketine döner, gariplikten, kimsesizlikten kurtulur.

Ya Kebîr (ياكب۪ير (232

Büyüklüğü hiç bir mahlûk tarafından bilinemeyen ve bilinemeyecek olan, büyüklüğünü ancak kendisi bilendir.

 • Bu ismi sürekli zikreden kişiye hiçbir kul gururlanıp kibirlenemez, o kişiye hep yumuşak muamele yapılır, gönlünün kırılmasına izin verilmez.
 • Geçinemeyen karı kocanın yemeğine okunup yedirilirse araları düzelir.
 • Rütbesi indirilen memur okursa rütbe ve makamına kavuşur.

Ya Hafîz (ياحف۪يظ (998

Bütün yarattıklarını belli zamana kadar kendi arzu ve iradesiyle her türlü kaza ve beladan koruyandır.

 • Bu ismi okumaya devam edenler korktukları her şeyden emin olur, hiç bir yaratılandan zarar görmez.
 • Korunması istenen bir mal ya da mülkün üzerine okunursa o şeyi her türlü zarar ziyandan korur.
 • Altından kalkılmayacak bir musibetle karşılaşan kimse, bu ismi okumaya devam ederse o musibetin yük ve çilesinden korunur.

Ya Mugît (يامق۪يت (550

Yarattığı bütün mahlûkatın rızıklarını veren, kendilerine ulaştırandır.

 • Her gün sabah namazından sonra okumayı âdet haline getiren kişiye Allah muhtaç olduğu maddi manevi herşeyi fazlasıyla verir.
 • Kötü ahlaklı birine bir bardak suya (7) defa okunup içirilirse ahlakı güzelleşir. Aynı şekilde bu suyu çok ağlayan bir çocuğa da içirebilirsiniz, hemen ağlaması kesilir, sakinleşir.
 • Oruç tutmak kendisine ağır gelen kimse bu ismi okursa açlık hissi kesilir.
 • Sizde eksik olan bir şeyi tamamlamak için, ihtiyacınız olan bir şeyi elde etmek için, vücudunuzun kuvvetlenmesi için, rızkınızı bollaştırmak için bu isme devam edin.

Ya Hasîb (ياحس۪يب (80

Yarattıklarının yaşamları boyunca yaptıklarını, gizlediklerini, açığa vurduklarını en ince noktasına kadar bilip, hesabını tutandır.

 • İnsanlar arasında başı dik ve alnı açık gezmek için oknur.
 • İşlerinde zorlukla karşılaşan kişiler hergün (720) defa okumaya devam ederlerse zorluklar kolaya dönüşür, beklemediği yerden önüne fırsatlar çıkar, rızkı kendisine koşar, işleri düzene girer.
 • Akrabasının şerrinden korkan kimse her gün (70) kez okumaya devam ederse akrabalar arasındaki düşmanlık kalkar dostluk meydana gelir.
 • Her kim hırsızdan, nazar değmesinden, düşmanından, komşusunun kötülüklerinden korunmak isterse perşembe gecesinden başlamak üzere yedi gün; geceleri ve gündüzleri yetmişer defa ” Yâ Hasbiyellâhül hasib” diye okumalıdır.

Ya Celîl (ياجل۪يل (73

Azamet, büyüklük, yücelik ve ululuk sahibi olandır.

 • Bu ismi zikreden kimse herkes tarafından sevilir, hürmet görür, kimse ona kötülük yapamaz.
 • Karasevda, evham, korku gibi ruhî bir hastalığı olan kimseler için temiz bir tabağın tabanına yazılıp üzerine (365) kez bu ismi okunduktan sonra su ile silinip hastaya içirilirse ve buna 3 veya 7 gün devam edilirse Allahın izniyle şifa bulur.
 • Zalim kimseleri dize getirmek için bu ismi şerif okunur.

Ya Kerîm (ياكر۪يم (270

Çok cömert, keremi nihayetsiz derecede bol olandır.

 • Bu isme devam eden kimse hiç yorulmadan bol, bereketli rızka kavuşur, işleri yoluna girer, fakir ise zengin olur, o kadar kolaylıklar yaşar ki kendisi bile hayratler içinde kalır.
 • Uyumadan önce (270) kere okuyan Cenab-ı Hakk’ın sonsuz ikramına kavuşur.
 • Bu ismi okuyan kimselerde gam, keder, dert, sıkıntı kalmaz.

Ya Ragîb (يارق۪يب (312

Bütün varlıklar ve bütün işler denetimi altında olan ve her şeyi gözetleyip kontrolü altında tutandır.

 • Bu ismi malı, evladı veya kendi üzerine 7 defa okursa Allâh Teâlâ’nın himayesi altında olur.
 • Hamile olan kadın (312) kere okursa kolay doğum yapar.
 • Kaybolan bir eşyanın bulunması için okunursa bulunur.

Ya Mucîb (يامج۪يب (55

Duaları kabul eden, kendine yalvaranların isteklerine cevap verendir.

 • Arzu, istek ve dualarınızın kabul olunması için okunur. “Ya Mücib” okuyanların dualarına çabuk cevap verilir.

Ya Vâsi’ (ياواسع (137

Lütfu bol olan, ilmi, ihsanı, mağfiret ve merhameti her şeyi kuşatandır.

 • Her namazdan sonra (137) kere okuyan kimse kısa zamanda refaha, bolluğa kavuşur, malı mülkü artar, hafızası kuvvetlenir, tacir ise işe büyür.
 • Her gün (11) kere Fatiha suresi ve (137) kere Ya Vâsi ismini zikretmeye devam eden kişinin ömrü uzar, sıhhati düzelir, rızkı bollaşır, enerjisi artar, kötü huyları iyi huylara dönüşür.

Ya Hakîm (ياحك۪يم (78

Hikmet sahibi, her işi yerli yerinde ve en iyi şekilde yapandır.

 • Her namazdan sonra okumaya devam eden kimse ilim ve hikmet sahibi olur, uzağı görür, her işinde isabetli kararlar verir.
 • Kalp hastalıklarının şifa bulmasında faydalıdır.

Ya Vedûd (ياودود (20

İyi kullarını seven ve sevilmeye en layık olandır.

 • Aralarında düşmanlık olan kişilere (1001) defa üzerine “Ya Vedûd” okunmuş yemek yedirilirse aralarındaki düşmanlık kalkar. Aynı şekilde eşler arasındaki soğukluk ve geçimsizlik için de okunur ve aralarında sevgi ve muhabbet hasıl olur.
 • Her gün (400) adet okumaya devam eden kişiyi herkes sever, başkalarını tesir eder, onları hükmü altına alır, herkes ona yaranmaya çalışır.

Ya Mecîd (يامج۪يد (57

Şânı büyük ve sonsuz derecede şeref sahibi olandır.

 • Her sabah namazından sonra okuyanın halk arasında izzet ve şerefi artar, herkes tarafından sevilir, dünyalık ve ahiretlik istekleri kabul olur.
 • Her gün (57) kere Ayetel Kürsî ve (3249) kere Ya Mecîd okuyan kişi kısa zamanda tarif edilemeyecek kadar büyük maddi ve manevi faydalar görmeye başlar.
 • Her gün (365) kere “Ya Mecîd Ya Rezzak” okuyan kişi bütün sıkıntı ve dertlerinden kurtulur, rızık sıkıntısı çekmez, herkes ona rızık konusunda yardımcı olur.
 • İşinden atılmış, eski işine geri alınmak isteyen kişiler her gün 130 kere “Ya Mecid Ya Celil” ismini zikrederlerse eski bulundukları makam ve mevkiye geri sahip olurlar.

Ya Bâ’is (ياباعث (573

Ölüleri dirilten, kabirlerinden çıkaran, mahşerde toplayan, peygamberler gönderen, sebep ve vesile olandır.

 • İradesi zayıf, çekingen, içine kapanık kimseler her gün bu ismi okumaya devam ederlerse kısa zamanda hallerinde değişiklik olur, cesur, atılgan, her tuttuğunu koparan biri haline gelirler.
 • İbadetlerini yapmakta zorlananlar bu isme başvurmalıdır çünkü bu isim okuyanın kötü düşüncelerini ve hareketlerini engeller, ibadetlerini severek ve isteyerek yapmaya devam eder ve Allahın izniyle kalbinde Allah korkusu oluşur.
 • Birinde alacağı olupta alamayan kişi bu isme devam ederse Allahın izniyle alır .
 • Kaybettiği bir seyi bulmak isteyen ya da bitmiş bir şeyin tekrar baslamasını isteyen (bu kaybedilen bir sevgili ya da iş olabilir) her gün (573) “Ya Bais” okumaya devam ederse muradına kavuşur.

YaŞehîd (ياشه۪يد (319

Gözünden hiçbir şey kaçmayan, her zaman ve her yerde hazır ve nazır olandır.

 • Her gün okuyan şehitlik mertebesine ulaşır.
 • İtaat etmeyen, asi çocuğu olan biri şehadet parmağını onun alnına koyup (ya da o kişiyi düşünerekte okuyabilirsiniz) (1000) defa “Ya Şehîd” derse o kişi ıslah olur.
 • İftiraya uğrayan kişi “Ya Allah Ya Şehîd” isimlerini gece yarısında (319) defa okumaya devam ederse iftiradan kurtulur.

Ya Hakk (ياحق (108

Varlığı hiç değişmeden ve sabit olarak durandır.

 • Her gün (1000) kez okuyan kişi mutlu ve mesut bir geleceği garantilemiş olur ve kötü işlerden korunmuş olur.
 • Bu ismi “Lâ ilâhe illallahü’l melikü’l hakku’l mübiyn” şeklinde günde (100) defa okuyanlar fakirlikten kurtulup zengin olur, tüm işleri kolaylaşır.
 • İşinden kendi rızası olmadan çıkarılmamak için okunur.

Ya Vekîl (ياوك۪يل (66

İşlerini kendisine bırakanların işini düzeltip kendilerinin yapabileceğinden daha iyisini yapandır.

 • Her manazdan sonra (66) kere “Hasbünallahü ve ni’mel vekîl” diyen bol rızka kavuşur, ummadığı yerden hayır ve başarı kapıları açılır.
 • Bu ismi zikretmeye devam eden musibetlerden korunur, korktuklarından emin olur.
 • İstanbul’un fethi sırasında Şeyh Akşemseddin Hazretleri’nin bu ism-i şerifi tilâvet ile meşgul bulunduğu rivayet edilmiştir.
 • Başladığınız bir işi başarıyla sonuna kadar götürmek için bu isme devam edin.
 •  Hazreti Peygamberimiz (s.a.v.) buyurdu: “Hasbiyallâhü lâ ilahe illâ hû, aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbui arsii azıym” “Kim sabahları ve akşamları bu duayı (7)’şer defa okursa Allah Teala o kimsenin dünya ve ahirete ait işleri için ona kafidir.”

Ya Gavîyy (ياقوى (117

Son derece güçlü, kuvvetli, asla yenilmeyen, zaafı ve zayıflığı olmayandır.

 • İstanbul’ un fethinde Akşemsettin Hazretleri ve Fatih Sultan Mehmet bu isim ile meşgul olmuştur.
 • Bedenen güçlü olmak için, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, yorgunluk hissetmemek için, kas hastalıklarında okunur.
 • Seyahat esnasında okuyanlar yorgunluk hissetmezler.
 • Güçsüz olanlar, mazlumlar, bu ismi şerifi okumaya devam etsinler.

Ya Metîn (يامت۪ين (500

Çok sağlam, hiç sarsılmaz olandır.

 • Emzikli kadın yiyecek ve içeceklerine bu ismi okursa bol sütü gelir.
 • Bu isimle meşgul olanlar güç, kuvvet kazanır, düşmanlarına heybetli görünürler.

Ya Velî (ياولى (46

Bütün yarattıklarına dost, son derece şefkatli, yardımcı ve iyilik edendir.

 • Kendisini yalnız hisseden, sahip çıkanı olmayan bir kimse bu isme devam ederse Cenabı Hak kulunun ihtiyaçlarıyla direk ilgilenir onu kimseye muhtaç etmez, koruması altına alır.
 • İtaat etmeyen eş için okunur, eşinin yanına gidip geldikçe “Ya Velî” derse eş itaatkar olur.
 • Bu ismi zikredenin kıyametteki hesabı kolay olur.
 • Bu ismi okuyanın derecesi Allah katında artar, içi dışı tüm kötülüklerden temizlenir, sıkıntıları huzura ve rahata dönüşür, etkisi çok güçlüdür.

Ya Hamîd (ياحم۪يد (68

Ancak kendisine hamd edilen ve her lisanla, her varlığın diliyle övülendir.

 • Bu ismi sürekli okuyan kimse hayatı boyunca herkes tarafından sevilir, övgüye layık olur ve saygıyı hak eden bir kimse olarak hayatına devam eder, öldükten sonra da adından güzel bir şekilde bahsedilir.
 • Bu esmayı sürekli zikredenin rızkı ve kazancı genişler, maddi ve manevi olarak yükselir, hareketleri, sözleri güzelleşir.

Ya Muhsî (يامحص۪ى (148

Yarattığı herşeyin sayısını bir bir bilendir.

 • Bu ismi devamlı okuyan kimse unutkanlıktan ve anlayış zorluğundan kurtulur, hiç bir şeyi unutmaz.
 • Bu ismi La ilâhe illAllâhü’l Muhsi şeklinde okumak daha makbul ve tesirlidir.
 • “Ya Muhsi” ismini okuyanlara bütün kalpler itaat eder.

Ya Mubdî (يامبدئ (56

Bütün mahlukatı ilk kez maddesiz ve örneksiz olarak yaratandır.

 • Her gün bu isme devam eden kişi her işinde başarılı olur, uğraştığı konuyla alakalı fikirler akmaya başlar, yazarsa yazdığı kitaplar çok tutulur.

Ya Mu’îd (يامع۪يد (124

Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan, ölüleri diriltendir.

 • Bu ismin zikriyle meşgul olan kimseler psikolojik sıkıntılarında kurtulur, korkulu rüya gören kimseler bu isim sayesinde görmezler.
 • İşleri bozulmuş bir kimse işlerinin yoluna girmesi niyetiyle her gün sabah ve yatsı namazlarından sonra 124 defa zikrine devam ederse kısa sürede işleri yoluna girer.
 • Bu ismin zikrine devam eden kimselerin kaybettiği şeyler mutlaka bir gün kendisine geri döner, bir şeyi unutan unuttuğunu hatırlar.
 • “Ya Mubdî Ya Mu’îd” şeklinde zikredenin hafızası kuvvetlenir, kolay hatırlama özelliği kazanırlar.

Ya Muhyî (يامحي۪ى (68

Dirilten, hayat ihsan eden, can verendir.

 • Bu isim Hz İsrafil (as)’ın tespihidir.
 • Bu isim tıbbın iyileştirmede aciz kaldığı bir takım hastalıkların iyileşmesine vesile olur.
 • Her gün okuyan hapiste ise bir vesile ile kurtulur.

Ya Mumît (يامم۪يت (490

Öldüren, yok eden, ecelleri geldiğinde canlıları öldürendir.

 • Bu ismi vird edinen kimseyle hiçbir zorba, cani, zalim karşılaşmak istemez, eğer karşılaşırsa sebebini bilmeden ona hizmet etmek, iyilik etmek, işini görmek için can atar.
 • Her gün bu isme devam eden kişi harama bakmaz, kötü huylarından nefret ederek vazgeçer.

Ya Hayy (ياحى (18

Daima diri olan, sonsuz hayat sahibi olandır.

 • Bu esma neşeli ve enerjik olmak için, hastaya şifa vermek için okunur.
 • (300.000) kere okuyan kimse hayatı boyunca hastalık nedir bilmez, ömrü uzun olur.
 • Üzerinde yorgunluk, halsizlik hisseden kimse okursa enerjisi yükselir halsizliğinden eser kalmaz.
 • Ayrıca böbrek rahatsızlıkları için okunur.

Ya Gayyûm (ياقيوم ( 156

Bütün varlıkları, yeri, göğü, herşeyi ayakta tutandır.

 • Zihinsel,ruhsal ve bedensel olarak organize olmak için okunur.
 • Her gün (780) kere okuyanın teşebbüs ettiği her iş kolayca tamamlanır, her istediğini herkes yapar, heryerde sözü geçer.
 • Mahkemede bir işi olup da sürüncemede kalan veya haksızlığa uğramaktan korkan kişiler bu esmaya devam ederlerse haksızlığa uğramaktan kurtulurlar.
 • Bu ismi ayrıca az uyumak isteyenler okur.

Ya Vâcid (ياواجد (14

İstediğini istediği vakit bulan, zenginliğinden hiçbir şey eksilmeyendir.

 • Her gün (196) defa okumaya devam eden kişi kendisinden gitmesini istemediği hiçbir şey elinden çıkmaz, eğer kaybettiği şeyler varsa çok kısa zamanda bulur.
 • Bu isme devam eden kimseye muhtaç olmadan yaşar.

Ya Macid (ياماجد (48

Şan, şeref sahibi, şanı şerefi çok büyük olandır.

 • Bu ismi zikretmeye devam eden ebedi mutluluğa erer, kazancı bol olur, sözü heryerde geçer.

Ya Vâhid (ياواحد (19

Teklerin teki, sıfatında, isimlerinde, hükümlerinde asla ortağı olmayan, yardımcısı ve benzeri olmayandır.

 • Hergün (1000) defa okuyanın her muradı olur.
 • Her namazın arkasından okumaya devam edenin her geçen gün izzet ve şerefi artar, nereye giderse orda işleri görülür, herkes tarafından sevgi ve muhabbetle karşılanır, kimse kötülük yapamaz.

Ya Samed (ياصمد ( 134

Hacetlerin, isteklerin, muratların verilmesi,  ızdırapların giderilmesi için tek kapı, tek mercîdir.

 • Her gün okumaya devam eden kişi hiçbir şeye muhtaç olmaz, maddi manevi her türlü ızdıraptan korunur.
 • 520 defa okuyan açlık hissi duymaz.

Ya Gâdir (ياقادر ( 305

Her istediğini istediği gibi sonsuz bir güç ve kudretle yapandır.

 • Her gün devam edenin istediği herşeyi yapmaya gücü yeter.

Ya Mugtedir (يامقتدر (744

Herşeye gücü yeten kudretli kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf edendir.

 • Hergün okumaya devam eden başladığı her işi en iyi şekilde sonuçlandırır, başarı kapıları kendisine açılır, insanlar arasında saygınlık kazanır.
 • Bu isme devam eden unutkanlık ve güçsüzlükten kurtulur

Ya Mugaddim (يامقدم (184

İstediğini ileri geçiren, öne alandır.

 • Bu esmayı zikretmeye devam eden kişi her zaman en öne geçer, performansı artar, daima yükselir.
 • Sınava girmeden önce bir pirinç tanesi üzerine (184) kere okunup yutulursa girilen imtihan kazanılır.
 • Gelmesini istediği kişiyi düşünerek bir kaç gün (184) kere okuyup o kişinin üzerine havale ederse kısa zamanda istediği kimse yanına gelir.

Ya Mu’ahhir (يامؤخر (846

İstediğini geri bırakan, erteleyen, geciktirendir.

 • Bu ismi okuyan kişinin kalbine şeytan vesvese veremez.
 • Kötü birinin uzaklaştırılması için okunur.

Ya Evvel (يااول (37

Herşeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayandır.

 • Bu ismi her namazdan sonra okuyanın bütün hacet ve muratları yerine gelir.
 • Bu ismi sürekli okuyan öğrenci sınıfının birincisi, memur ise meslektaşlarının önderi olur.
 • Evladı olmayan kişi her gün bu ismi (1000) defa okumaya devam ederse Allah’ın izniyle evlat sahibi olur.
 • Herhangi bir işin başlangıcında (37) “ya Evvel” okununca o iş hayırla neticelenir.

Ya Ahir (ياآخر (801

Herşey helak olduktan sonra da varlığı devam eden, nihayeti olmayandır.

 • Bu isme sürekli devam eden kişi uzun ömürlü olur.
 • Her gün (100) kere okuyanların kalbinden Hak’tan başkası çıkar, sadece O’nun sevgisi bulunur.
 • Her gün (838) defa “Ya Evvel Ya Ahir” okumaya devam eden konuşamayan, dili tutulmuş veya kekeme olan kişiler Allah’ın izniyle bu dertlerden kurtulurlar.

Ya Zâhir (ياظاهر (1106

Varlığı vsayısız delillerle açık olan, heryerde tecelli eden ve görünendir.

 • Özellikle Sahih rüya görmek isteyenler bu isme devam etmelidir.
 • Bu isme sürekli devam edenlerin öfkesi giderilir ve latif bir insan olur, kötü alışkanlıklarında kurtulur.
 • Tesir gücü çok güçlü esmalardandır, bunun için kim ne amaçla okursa istediği sonucu elde eder, her türlü meselenin çözümü için okunabilir.

Ya Bâtın (ياباطن (62

Gizli, görünmeyen, insanların O’nu tam olarak bilememeleridir.

 • Bu ismi şerifi her namazdan sonra (62) defa zikreden kimse korktuğundan emin, nefsi mutmain, kalbi geniş, iç alemi nurlu olur, gönül gözü açılır.
 • Eğer birilerinden gizlenmek, gözükmemek istiyorsanız (62)nin katları olan sayıda “ya Batın” okunur.

Ya Vâlî (ياوالى (47

Bütün varlığını, sonsuz mülkünü, her an olup biten olayları tek başına idare edendir.

 • İdareci makamında bulunan biri bu ismi okumaya devam ederse iyi bir idareci olur, sözünü dinlettirir.
 • Cuma günü 1000 kez okuyan kimse her işinde başarılı olur , maksadına kolayca ulaşır.
 • Her gün (47) kere zikreden kimse her türlü afetten, musibetten korunur.
 • Her gün (2209) defa zikreden kişinin sürekli olrak mevkî ve makamı yükselir, hayatı boyunca daima başarılı olur, hep ilerler.

Ya Müte’âlî (يامتعالى (551

Aklın idrak edebileceği her şeyden, her halden pek yüce olan, her eksiklikten uzak olandır.

 • Devlet idaresinde bir işi olan kişi bu ismi zikre devam ederse işleri kolayca yapılır.
 • Kötü huyları olan bir kadın okursa huyları düzelir, ahlakı güzelleşir.
 • Güçsüz bir kimse okursa her bakımdan güçlenir. Dua ederse duası kabul olur. Her yönden yükselmek isteyen bu ismi celili okumaya devam etmelidir.
 • Ayrıca göz damarları rahatsızlıkları için okunur.

Ya Berr (يابر (202

Kullarına suçlarına karşı müsamahakar, iyilik ve ihsanı sınırsız derecede bol olandır.

 • Bu esmayı zikretmeye devam eden kişi kötü alışkanlıklarından kurtulur.
 • Seyahat anında okuyanlar istedikleri yere sağ salim varırlar.
 • Doğal bir afet esnasında okunursa Cenab-ı Hakk ya o afeti ordan uzaklaştırı ya da afet o kişiye zarar veremez.
 • Her gün okumaya devam eden kişi nazar değmesi ve diğer musibetlerden korunur.

Ya Tevvâb (ياتواب (409

Kullarını tövbeye teşvik edip tövbeleri kabul eden günahları bağışlayandır.

 • Her gün bu esmayı okumaya devam eden kişi ne kadar günahkar olursa olsun Cenab-ı Hakk’ın mağfiretine nail olur, her türlü kötü huyları iyi ahlaka döner, bütün duaları kabul olur.

Ya Müntekım (يامنتقم (630

Acizlerin alamadıkları intikamlarını zulmedenlerden onların hesabına alan, suçluları adaletiyle hakettikleri cezaya çarptırandır.

 • Her gün zikretmeye devam eden kişiye kimse kötülük yapamaz, kazdıkları kuyuya kendileri düşerler.
 • Haksızlığa uğramış bir kişi bu ismi okumaya devam ederse Cenab-ı Hakk o kişinin hakkını haksızlık yapandan alır.

Ya Afüv (ياعفو (156

İnsanların günahlarını sonsuz merhametiyle kendilerinde sorumluluk kalmayacak şekilde affedendir.

 • Bu isme devam eden kişinin suçları bağışlanır, huyları iyi ahlaka dönüşür, rızkı bollaşır, ümit etmediği yerden kendisine kapılar açılır, hapisteyse kurtulur, aslında bu isme devam eden kişi zaten hapse girmez.
 • Herşeyden huylanan, şüphe ve vesvese duyan kimse bu ismi her gün zikrederse bundan kurtulur.
 • Öfke anında 10 defa “Ya Afüv” ismini zikredip ardından salavat okuyan sakinleşir.

Ya Ra’ûf (يارؤف (286

Çok acıyan, çok merhamet eden, ok şefkatli olandır.

 • Bu ismayı vird edinenlerin kalbine yumuşaklık, şefkat, merhamet gelir, herkes onu sever, kimse ona kötülük yapamaz, yapmak istese bile gücü yetmez.
 • Ayrıca kolon ve diz ile ilgili rahatsızlıklarda okunur.
 • Gazablı zamanında on defa okuyarak salavatı şerife getirenin gazabı söner.

Ya Malikül Mülk (يامالك الملك (212

Mülkün ebedi ve ezeli sahibidir.

 • Bu isme devam eden kişi mevkisinde, sınıfında, rütbesinde, ticaretinde, her neyle uğraşıyorsa daima yükselir, mal ve kazancına zarar gelmez, kesesi hep dolu olur.
 • Bu ismi zikreden kişi helal mal ile zenginliğe kavuşur.
 • Bu isme devam eden kimse karada, havada ve denizde güvende olur, kaza, bela ve tüm felaketler kendisinden uzaklaştırılır.
 • Bu isme devam edenler kendilerinde başkalarının da hissettiği inanılmaz bir güven ve güç hissederler ve saygınlık kazanırlar.

Ya ZulCelâli vel İkram (ياذالجلال والاكرام (1098

Hem azamet, büyüklük sahibi hem de lütuf sahibi olandır.

 • Her namazdan sonra zikreden kimse şan şöhret sahibi olur ,zikre devam ettikçe itibarı yükselir.
 • Maddi ve manevi olarak yükselten çok güçlü bir isimdir, okumaya devam edenler izzet ve şerefe nail olur, duaları kabul olur, dünya işlerini kolayca hallederler.

Ya Mugsit (يامقسط (209

Bütün işleri denk, birbirine uygun ve herşeyi yerli yerinde yapandır.

 • Bu ismi zikreden kişinin düşmanları varsa kinleri yokolur onun yerine sevgi beslemeye başlarlar.
 • Özellikle karı koca arasındaki kin ve nefreti muhabbet ve sevgiye çevirir.
 • Bu ismin sakinleştirme özelliği vardır ve etkilidir, zikreden hiddetten, öfkeden ve şeytan vesvesesinden kurtulur.

Ya Câmi (ياجامع (114

İstediğini istediği zaman, istediği yerde toplayandır.

 • Bir şeyini kaybeden kimse “Ya Camiannâsi liyevmin lâ raybe fihi icma aleyye dââlleti” diye dua etse kaybettiği şeyi bulur.
 • Kavuşmak istediğin kişinin niyetine geceleyin (12996) defa “Ya Câmi” her (100)de bir kere de “Allahümme ya Camiannâsi liyevmin lâ raybe fihi, innallahe lâ yuhlifül miâd, icma beyni ve beyne filan (filan yerine o kişinin ismi söylenecek)

Ya Ğaniyy (ياغنى (1060

Zenginliğinin ölçüsü ve sınırı olmayan, hiçbirşeye muhtaç olmayan, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç olandır.

 • Bu isme devam eden kişi maddi manevi zenginliğe kavuşur, hiç kimseye muhtaç olmaz.
 • Hasta olan kişi bu ismi eline okuyup ağrıyan yerine sürerse şifa bulur.

Ya Muğnî (يامغنى (1100

İstediğini istediği anda, istediği kadar zengin edendir.

 • Bu ismi vird edinen kimselere bilmediği yerden rızık gelir, geçimi genişler, servet ve mülk sahibi olur.
 • Darlık ve yokluktan bunalan kişi her gün “Ya Ğaniyy Ya Muğni” isimlerini (2160) defa okumaya devam ederse kırk güne kalmadan umduklarına kavuşur.
 • Herhangi bir hastalığa yakalanmış olan kişi okursa hastalıktan kurtulur.
 • Ailesiyle birlikteyken veya bir topluluktayken kalben zikreden kimse onların sevgisini ve bağlılığını kazanır.

Ya Mâni (يامانع (161

Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen ve istediği zaman engelleyendir.

 • Her sabah namazından sonra okuyan kişi bütün kaza ve belalardan korunur, korktuklarından emin olur.
 • Karı koca arasındaki soğukluğu gidermek için okunsa aralarında sevgi ve muhabbet olur.
 • Bu ismi okuyanlar kendilerine zarar vermek için yönelen herşeyin önüne geçmiş olurlar.

Ya Dârr (ياضار (1001

Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan hüsrana uğratandır.

 • Bu isme devam edenler kendisine düşmanlık edip kin besleyenler kısa sürede dağılırlar ,eğer ki haksız yere düşmanlığa devam ederlerse kısa sürede helak olur giderler.
 • Bu ismi Cuma geceleri (100) defa okuyanlar içinde bulunduğu dertlerden kurtulurlar.

Ya Nâfi (يانافع (201

Devamlı olarak bütün yarattıklarına hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandırandır.

 • Bu isme hergün devam eden kişi her tülü hastalık ve belalardan korunur, eğer kendinde bir hastalık varsa şifaya kavuşur.
 • Bu esmaya devam eden kimseler maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulurlar, kazançları bereketli olur, rahat ve huzur içinde güzel bir hayat yaşarlar.

Ya Nûr (يانور (256

Âlemleri nurlandıran dilediğine nur veren ve aydınlatandır.

 • Hasta olanlar yedikleri lokmaların üzerine okurlarsa eceli gelmeyenler şifa bulur.
 • Bu ismi vird edinenler her işin doğrusunu yalnışını açıkça görür, fikirlerinde isabetli olur, kalpleri nurlanır, herkes tarafından sevilirler.

Ya Hâdî (ياهادى (20

Yol gösteren, istediği kuluna hayırlı yollar açan, herşeye yön veren, islâm dinine yöneltendir.

 • Bu ismi sürekli zikreden kimselerin çocukları ve eşi kendisini sever , itaat eder ve bağlanırlar.
 • Herhangi bir idareci veya amir bu isme devam ederse emrinde çalışanlar kendisine itaat eder.
 • Birbirlerini sevmeyen arkadaş ve dostlar , karı-koca , kardeş, gelin kayınvalide vs temiz bir kaseye 20 defa yazıp, üzerine (1600) kere “Ya Hâdî” okuyup haberleri olmadan içirilirse arası düzelir, dargınlık, kıskançlık, kırgınlık, nefret gider yerini dostluk, kardeşlik, sevgi ve barış alır.

Ya Bedî (يابديع (86

Örneksiz, emsalsiz, hayret verici âlemler yaratan, yoktan varedendir.

 • Hangi işte çalışıyor olursa olsun bu isme devam eden kişi meslektaşları içinde kimsenin yapamayacağı işlere imza atar, çok başarılı olur.
 • İşinden ayrılmış geri dönmek isteyen biri bu ismi yedi gece (8000) defa okursa kısa zamanda eski görevinin başına döner.

Ya Bâkî (ياباقى (113

Varlığının sonu bulunmayan, fani olmayan, ebedi olandır.

 • Bu esmaya devam edenin ömrü uzun ve bereketli olur.
 • Herhangi bir işte tereddüt eden, işin içinden nasıl çıkacağını bilmeyen kişi akşamla yatsı arasında (1000) defa bu ismi okumaya devam ederse Cenab-ı Hakk onun hayırlı olan tarafa kalbini yöneltir.

Ya Vâris (ياوارث (707

Herşeyin tek sahibi ve malikidir.

 • Bu isme devam edenler şan, şeref, bol mal, servet, rızk ve uzun ömüre sahip olurlar.
 • Hasta olanlar (1000) defa okurlarsa şifaya kavuşurlar.

Ya Reşîd (يارش۪يد (514

Bütün âlemleri ve bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran, insanlara doğru yolu gösterendir.

 • Hazreti Süleyman’ın virdlerindendir. Çıkmaz bir yola girmişlerin kurtarıcısı olan bir isimdir.
 • İçki, kumar, zina…vs gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için okunur, okuyan ıslah olur.
 • Sürekli hata yapan işleri ters giden kişi günde (1000) defa okursa işleri düzene girer, hata yapmaktan kurtulur.
 • Bu isme devam eden ağırbaşlı, güzel ahlaklı, pişman olacağı şeyler yapmayan biri olur.

Ya Sabûr (ياصبور (298

Çok sabırlı olan, günah işleyenlere ceza vermek için acele etmeyen, cezalarını belirli bir müddet tehir eden, erteleyendir.

 • Hastalık sahibi olan kişi cânı gönülden (33) kez “Ya Sabûr” derse Allah’ın izniyle şifaya kavuşur.
 • Bu isme devam edenler her durum karşısında sakinlik ve soğukkanlılığını korur, sabırlı olur.
 • Bu esmayı zikreden kimse başladığı bir işi sıkılmadan bitirir, tuttuğunu koparır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

 1. Ad Soyad dedi ki:

  BİLGİNİZE ELİNİZE SAĞLIK HOCAM

 2. selin dedi ki:

  güzel paylaşımınız için teşekkür ederim.