Besmele’nin Fazileti

BESMELE

besmele

“Besmele” Bismillahirrahmanirrahim sözünün kısaltılmış şeklidir. Hayırlı bir işe başlarken, Allah-û Teâlâ’nın ismini anıp, bu mübarek isim ile başlamak anlamına gelir.

Besmele; “Esirgeyen, bağışlayan, lütuf ve ihsanını, rahmet ve merhametini eksiltmeyen” manâsındaki Rahman ve Rahim isimlerinden oluşmuştur.

Bir defasında Resulullah Aleyhisselâm’ın bineği tökezlemişti. Terkisinde bulunan Üsâme Bin Umeyr (r.a.) “körolasıca şeytan!” dedi.

Resûlullah (S.a.v.) Efendimiz şöyle dedi; “Körolasıca şeytan deme. Çünkü sen böyle söyleyince o böbürlenir ve “gücümle onu yere yıktım!”der. Bunun yerine “Bismillah” diyecek olursan, sinek gibi oluncaya kadar küçülür.” (Nesâi) İşte bu Besmele’nin bereketi iledir.

Resûl-ü Ekrem (S.a.v.) Efendimiz Besmelesiz başlanan her işin bereketsiz olacağını hadislerinde şöyle belirtmişlerdir: “Meşru işlerin her hangisi olursa olsun, Besmele-i Şerife ile başlanmazsa nasipsiz, güdük(hayrı kesik) olur” (Münâvi)

Bir müslüman herhangi bir işe “Besmele” ile başlamakla “Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla, O’nun izni ve emriyle, O’nun rızası için yapıyorum, her türlü yardım, kuvvet ve kudret O’ndandır. O yardım etmezse, bu kuvvet ve kudreti vermezse hiçbirşey yapamam, hiçbir işte muvaffak olamam.” diyerek acziyetini ortaya koyar ve her işini yaratıcıya havale eder.

 

  •           Yemeğe başlarken Besmele unutulduğu zaman, hatıra geldiği anda;

                       Bismillâhî fî evvelihî ve ahîrihî

                      (Başında ve sonunda Allah’ın adıyla) denir. (Ebu Dâvud, Tirmîzi)

  •           Hazreti Aîşe (r.a.) validemizden rivayet edilmiştir: Resûlullah (S.a.v.) Efendimiz ashabından 6 kişiyle yemek yiyordu. Bir bedevi geldi, Besmele çekmeden yemeğini iki lokmada bitirdi. Resûlullah (S.a.v.) Efendimiz;

“Eğer bu adam Besmele çekseydi yemek hepimize yeterdi” buyurdu. (Tirmîzi)

  •           Besmele’yi okuyan kimse, başına gelecek birçok beladan, düştüğü sıkıntılardan, kazalardan korunur; içinde bulunduğu elem ve kederden kurtulur.
  •            Bir derde veya sıkıntıya düştüğün zaman şu duayı okuyun. Allah’ın izniyle sıkıntınızdan feraha çıkarsınız.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhîl’aliyyîl’azîm.

  •           Herhangi bir isteğinin yerine gelmesini ve muradının olmasını isteyen kimse yedi gün sabah erkenden veya ikindi vaktinde “786” defa kimseyle konuşmadan “Bismillâhirrahmânirrahîm” duasını okuyup, ellerini kaldırıp Cenab-ı Hakk’tan isterse, Allah’ın izniyle muradı gerçekleşir.
  •           Uykusunda devamlı ağlayan ve hıçkıran çocukları yatırırken “35” kere Besmele okuyup; “Besmele hürmetine Cenab-ı Hakk rahatlık versin” denirse Allah’ın izniyle çocuk rahatlar, huzura kavuşur. Veya bir kağıda “35” kere yazılarak kağıt katlanır ve çocuğun yastığının bir kenarına konulur.
  •           Bir evin içinde; tüm kötülük, kaza ve belalardan korunmak, evde huzurlu yaşamak niyetiyle “35” kere Besmele okunursa Cenab-ı Hakk hem huzur verir hem de dertlerden korur.
  •           Bir esnaf bereket ve helâl rızık için “35” kere Besmele yazıp kağıdı dükkanının bir köşesine asarsa, işleri çoğalır, rızkı artar, bereket gelir.
  •           Bir kimsenin kötülük yapmasından korkulduğunda, o kişinin karşısına çıkılacağı zaman “51” kere Besmele okursa, o kimsenin öfkesinden ve gazabından korunmuş olur.
  •            Borçlu bir kimse, sabah erken saatlerde abdestli olarak “300” defa Besmele, ardından “100” defa;

                       “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed” diye salavat okuyup; “Ya Rabbi! Borcumu ödet ve rızkımı bollaştır” diye dua ederse Cenab-ı Hakk borcunu ödetir, rızkını bollaştırır.

  •  Müslim’den rivayet edilen bir hadiste; “Sizden bir kimse evine girmek isteyince bir şeytan o haneye girmek için kendisini takip eder. Eğer evine girerken Besmele-i Şerife’yi okursa şeytan ‘Benim için bu haneye girecek yer yoktur’ der ve ümitsizliğe düşüp geri döner.”
  • Hayrı getirip, şerri uzaklaştırmak, murat ve isteklerini gerçekleştirmek için; temiz bir kalp ile, gece yarısından sonra (786) defa “Besmele” okuyan kişi Allah’ın izniyle isteklerine kavuşur. Bunu 7 gece tekrarlamak gereklidir.
  • Akşam yatağına yattıktan sonra (21) defa “Besmele” okuyan kişi sabaha kadar şeytanın şerrinden, ansızın ölümden, hırsızlıktan, yangından, bütün bela ve kötülüklerden kendini korumuş olur.
  • Güneş doğarken, güneşe karşı (300) defa “Besmele ve Salât-ü Selâm” okursa Cenab-ı Hakk hiç ummadığı yerden rızık gönderir, tuttuğunu koparır, her işinde başarılı olur, bir sene boyunca okumaya devam ederse zengin olur.
  • Seni sevmesini arzu ettiğin kişiyi düşünerek bir bardak suya (786) defa “Besmele” okuyup o kişiye içirirsen kalbinde sana karşı bir sevgi ve muhabbet oluşur.
  • Unutkan, anlayışı kıt, zihni kapalı kişiler için, bir bardak suya (786) defa “Besmele” okunup 7 gün, güneş doğarken o kişiye içirilirse Allah’ın izniyle zihni açılır, anlayış kapasitesi artar, ezberi kuvvetlenir, unutkanlığı yok olur, duyduğunu, gördüğünü unutmaz.
  • Bir tarlanın bereketini arttırmak, daha fazla mahsul alınmasını sağlamak için bir kağıda (101) defa “Besmele” yazılıp tarlanın bir köşesine gömülür.
  • Başı veya dişi ağrıyan kimse, temiz bir imanla, saf bir kalple, bir kağıda “Besmele”yi yazıp ağrıyan yerine koyarsa Biiznillahi Teala ağrısı geçer.
  • Hangi konuda olursa olsun bir haceti olan kimse kıbleye karşı oturarak (1000)defa “Bismillâhirrahmânirrahîm” dedikten sonra Allah rızası için iki rekat namaz kılıp “Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve eshabihî ecma’ıyn” diyerek hacetini söyler ve arkasından yine (1000)defa Besmele-i Şerîfeyi okuyup tekrar iki rekat namaz kılarsa ve bu şekilde aynı sırayı izleyerek (12.000) Besmeleyi tamamlarsa ve sonunda da (11)defa salâtü selâm okuyarak hacetini Allah’tan isterse, haceti ne olursa olsun biiznillahi Teâlâ tarafından kabul olunur.
  • Yedi gün boyunca her ne niyetle okunursa okunsun (786) defa Besmele-i Şerîfe’yi kesintisiz okumaya devam eden kişinin isteği Allah tarafından gerçekleştirilir.

Öyleyse sadece beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. (Bakara, 2/152)

Bana dua edin, size karşılığını vereyim. (Mü’min, 40/60)

Kullarım beni sana sorarlarsa, işte ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. (Bakara, 2/186)


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. dua Besmele’nin Fazileti için yorumda bulun

    Besmele’nin Fazileti için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Besmele’nin Fazileti için ilk yorumu yapabilirsin.