Amme(Nebe) Suresi Arapçası ve Türkçe Meali

Bugün ki yazımızda sizlere dualar arasında önemli bir yere sahip olan Amme suresinin Arapça yazılışını ve Türkçe mealini paylaşacağız. Aynı zamanda surenin okunuşunu da paylaşacağız. Bu şekilde Arapça okuma konusunda problem Yaşayan kişiler Amme suresini okuyabilir.

Amme Suresinin Arapça Okunuşu

“1- Amme yetesaelun.”

“2- Aninnebeil’azim.”

“3-Elleziy hum fiyhi muhtelifun.”

“4- Kella seya’lemune.”

“5-Sümme Kella seya’lemun.”

“6- Elem nec’alil’arda mihaden.”

“7-Velcibale evtaden.”

“8- Ve Helaknakum ezvacen.”

“9- Ve ce’alna venmakum subaten.”

“10- Ve ce’alnelleyle libasen.”

“11- Ve ce’alnennehare ma’aşen.”

“12- Ve beneyne fevhakum seb’an şidaden.”

“13- Ve ce’alna siracen vehhacen.”

“14- Ve enzelna minelmu’sırati maen seccacen.”

“15- Linuhrice bihi habben ve nebaten.”

“16- Ve cennatin elfafen.”

“17- İnne yevmelfasli kane miykaten.”

“18- Yevme yenfehu fiyssuri fete’tune efvacen.”

“19- Ve futihatissemau fekanet ebvaben.”

“20- Ve suyyiretilcibalu fekanet seraben.”

“21- İnne cehenneme kanet mirsaden.”

“22- Littağıyne meaben.”

“23-Labisiyne fiyha ahkaben.”

“24- La yezukune fiyha berden ve la şeraben.

“25-İlla hamiymen ve ğassakan”

“26- Cezaen vifakan.”

“27-İnnehum kanu la yercune hısaben.”

“28- Ve kezzebu biayatina kizzaben.”

“29- Ve külle şey’in ahsaynahü kitaben.”

“30- Fezuku felen naziydekum illa ‘azaben.”

“31- İnne lilmuttekıyne mefazen.”

“32- Hadaike ve a’naben.”

“33- Ve keva’ıbe etraben.”

“34- Ve ka’sen dihakan.”

“35- La yesme’une fiyha lağven ve la kizzaben.”

“36- Cezaen min rabbike ‘ataen hısaben.”

“37- Rabbisemavati vel’ardı ve ma beynehumerrahmani la yemlikune minhu hıtaben.”

“38- Yevme yekumurruhu velmelaiketu saffen la yetekellemune illa men Ezine lehurrahmanu ve kale sevaben.

“39- Zalikelyevulhakku femen şaettahaze ila rabbihi meaben.”

“40- İnna enzernakum ‘azaben kariyben yevme yenzurulmer’u ma kaddemat yedahu ve yekululkafiru ya leyteniy kuntu turaben.”

Amme Suresinin Türkçe Meali

“1- Birbirlerine neyi soruyorlar?”

“2- O büyük haberden (kıyametten) mi?”

“3- Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler.”

“4- Hayır, ilerde bilecekler.”

“5- Hayır hayır, ilerde bilecekler.”

“6- Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı?”

“7- Dağları da birer kazık kılmadık mı?”

“8- Sizleri çift çift yarattık.”

“9- Uykunuzu bir dinlenme yaptık.”

“10- Geceyi bir örtü yaptık.”

“11- Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık.”

“12- Üstünüze yedi sağlam bina (gök) çattık.”

“13- İçlerine ışık saçan bir kandil astık.”

“14- Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik.”

“15- Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye.”

“16- Ve sarmaş dolaş bağlar bahçeler (çıkaralım diye).”

“17- Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur.”

“18- O gün Sûr’a üflenir, bölük bölük gelirsiniz.”

“19- Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

“20- Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur.”

“21- Kuşkusuz Cehennem gözetleme yeri olmuştur.”

“22- Azgınlar için son varılacak yer olmuştur.”

“23- Orada çağlarca kalacaklardır.”

“24- Orada ne bir serinlik tadacaklar, ne de içecek bir şey.”

“25- Ancak bir kaynar su ve irin (içecekler).”

“26- Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun.”

“27- Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı.”

“28- Âyetlerimizi yalanlaya yalanlaya tam bir yalancı olmuşlardı.”

“29- Biz ise herşeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz.”

“30- (Onlara): “Şimdi tadın (cezanızı). Artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız” (denir).”

“31- Kuşkusuz takva sahipleri için bir kurtuluş var.”

“32- Bahçeler var, bağlar var.”

“33- Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var.”

“34- Dopdolu kadehler var.”

“35- Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan.”

“36- (Bunlar) Rabbinden yeterli bir bağış olarak (verilir).”

“37- O, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rah-mân’dır. Hiç kimse ondan bir hitaba mâlik olamaz.”

“38- O gün Ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmân’ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler.”

“39- İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar.”

“40- Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kâfir diyecek ki: “Ah ne olaydı, ben bir toprak olaydım.””


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. mehmet saf dedi ki:

    amme suresinin bu kadar uzu olduğunu bilmiyordum.