Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Sıkıntıları Gideren, Hüznü Yokeden Dualar

1- Ebû Bekr-i Râzî’den bir kıssa;

“İsfahan’da Hadis yazarken belgelerde Ebû Bekr bin Ali isminde bir kişi gördüm. Fetvâ konusunda danışacaktım ama sultan tarafından hapse atılmıştı. O gece rüyamda Peygamber (s.a.v.) Efendimizi gördüm, sağ yanında Cebrail (a.s.) bulunuyordu ve durmadan bir dua okuyordu. Bana dedi ki; “bu duayı Ebu Bekr bin Ali’ye söyle, okusun, Allah onun sıkıntısını giderir” Sabah olunca ona söyledim ve çok geçmeden hapisten çıkarıldı.”

Hasan Basri (r.a.)’de şöyle demiştir: “Hacca-ı Zâlim beni yanına çağırttı. Ben de bu duayı okuyarak gittim. Bana dedi ki; “Vallahi seni öldürtmek için çağırmıştım. Şimdi sen bana şundan şundan daha sevgilisin. Dile benden ne dilersen.”

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Lâ ilâhe illallâhül-azîmül-halîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-arşil-azîm. Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül-ardi ve Rabbül-arşil-kerîm.

(Azamet ve vakar sahibi Allah’tan başka, ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Arş-ı Âzam sahibi Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Göklerin ve yerin sahibi ve arş-ı kerîm’in mâliki Allah’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur.) (Buhâri.Tecrid-i sarih.2150)

2- Balığın karnındayken Yunus Aleyhisselâm’ın yaptığı duayla dua edipte geri çevrilen yoktur. Her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişi en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi-manevi her türlü sıkıntısından kurtulur. İhtiyaçlarını giderecek sebepler ortaya çıkar. işleri düzene girer.

Enbiya Sûresi 87.Ayet

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn.

(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.) (Tirmizi)

3- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sıkıntılı zamanında şu duayı okurdu. (Ebû Dâvud)

 Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Allahu Allahü Rabbî lâ üşrikü bihî şey’en.

(Rabbim Allah’tır Allah! Ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.)

4- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “sıkıntıda olan bu duayı okusun.” (Ebû Dâvud)

 Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Allahümme rahmeteke ercû felâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin ve aslihlî şe’ni küllehu Lâ ilâhe illâ ente.

(Allah’ım! Sadece senin rahmetini umarım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.)

5- Resûlullah (s.a.v.) Efendimizi birşey üzecek olsa şu duayı okurdu.

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Yâ Hayyü yâ Kayyûmü birahmetike esteğisü.

(Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla herşeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum.) (Tirmizî)

6- Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz üzüntü ve sıkıntı hissettiğinde bu duayı okurdu. (C.Sağir.6580)

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Hasbiyer-rabbü minel-ibâdi, hasbiyel-hâliku minel-mahlûkîne, hasbiyer-râziku minel-merzükîne, hasbiyellezî hüve hasbiye, hasbiyallahu ve ni’mel-vekil, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil azîym.

(Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir.)

7- Başına bela gelmiş birini gördüğünde okuyacağın dua;

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “ Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa, yaşadığı müddetçe o belaya maruz kalmaz.” (Tirmizî)

Elhamdülillâhillezî âfânî mimmebtelâke bihi ve fazzalenî alâ kesîrin mimmen haleka tafdîlen.

(Seni imtihan ettiği şeyde bana âfiyet veren ve birçok yarattığından beni üstün kılan Allah’a hamdolsun.)

8- Başına bela bir musibet geldiğinde okunacak dua;

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahü Rabbül-arşil-azîm, elhamdü lillâhi Rabbil-âlemîn.

(Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.)

9- Korku, endişe, sıkıntı, hüzün ve kederi gidermek isteyen kimse Âl-i İmrân Sûresi’nin 154.Ayetini ve Feth Sûresi’nin 29.Ayetini bir kağıda yazıp üzerinde taşırsa Allah o kişinin bütün gam ve kederini giderir, her işinde Allah’ın yardım ve bereketine erişir.

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

 

Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

10- Sıkıntılı, tehlikeli ve üzüntülü zamanlarda Salât-ı Tüncinâ okuyan kimsenin Allah dünya ve ahiret sıkıntılarının her birini giderir.

“Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tünciynâ bihâ min cemiy’ıl ehvâlî vel’âfâti ve takdî lenâ bihâ cemiy’al hâcâti tütahhirünâ bihâ min cemiy’ısseyyiâti ve terfeunâ bihâ a’led derecâti ve tübelliğunâ bihâ aksal ğâyâti min cemiy’ıl hayrâti ve ba’del memât”

11- İçine düştüğü sıkıntılı ve zor bir durumdan kurtulmak isteyen kişi her gün (21) defa Kadir Sûresi’ni” okumaya devam ederse Allah’ın izniyle kurtulur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

25 yorum

 1. ALLAH RAZI OLSUN . BU DUALARI OKUDUKTAN SONRA İÇİME BİR FERAHLIK GELDİ VE RAHATLADIM. ÇOK ÇOK TEŞEKKÜRLER

  • Neyin kesin olup neyin kesin olmayacağını yüce Allah c.c ‘den başka kimse bilemez.Herşeyin bir hayırlısı vardır.Bize dua edip sabretmekten başka çare kalmıyor.Allah yar ve yardımcınız olsun.Ancak şunu da unutmayınız ki her zaman hayırlısı neyse onu isteyiniz.

  • Allah yardımcınız olsun. Hoş birşey değil. Aynı sorunu bende yaşadım. Ama emin olunuz herşeyde bir hayır vardır. Keşke aileler yıkılması ama okuyor bu insanların seçimi. Olan cocuklara oluyor böyle durumlarda. Allah dan hayırlısını istemekten sabır ve tevekkül den başka sı yapacak birşey yok.

 2. burda tüm islam alemine faydaniz dokunuyor ALLAH RAZI OLSUN burdaki duaları okuduğum zaman gerçekten çok rahatliyorum…

    • Öncelikle şunu söylemek istiyorum.Benim kardeşimde uyuşturucu bağımlısıydı ve o da evden kaçıyordu gelmiyordu çok uğraştık.Ancak şuan Allaha şükür uyuşturucuyu bıraktı ve daha ötesi sigara bile içmiyor.Şunu unutmayın kafası çoğu zaman yerinde değil ve içmediği zamanda sinirli olacaktır.Ancak siz onu asla bırakmayın ara açıldımı daha sonra ulaşamayacağınız ortamlara girmesin.
     İnşAllah rabbim sizin çocuğunuz ve bütün bu illeti kullanan çocuklara / anne-babalarına yardım eder onları bu dertten kurtarır.

     Dua olarak şunları okumanızı tavsiye ederim.

     1- “Bismillahirrahmanirrahim.
     Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun.Ve etiy’ullahe ve etiy’ur rasule vahzeru.Fe in tevelleytüm fa’lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.Ve bi hakkı Muhammed Mustafa salllahü aleyhi ve sellim.”

     2-Çok kuvvetlidir, ihlasla yapılmalı, fayda edeceğine inanılmalı. Denenmiştir.
     Mevlana Ömer Palenpûrî’nin mektup ve sayfalarında bulundu.

     وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

     Bismillahirrahmânirrahîm.
     “Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(muslimîne).”

     “Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu! Onun (anne karnında) taşınması ve sütten kesilme süresi (toplam olarak) otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip, kırk yaşına varınca şöyle der: “Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.””

 3. Allah razı olsun inşallah herkese hakkıyla l edip nerde ne sıkıntılı ve caresiz kaldığı durum varsa rabbim sıkıntılarını gidersin dualarimiz kabul etsin dertlerimizi hayraerdirsin Amin

 4. Yüce allah herkesin duasını kabul etsin inşallah gerçekten sizden allah razı olsun bu duaları çok seviyorum yüce allahım hiç bir kimseye sıkıntı vermesin tüm duacı olan müslüman din kardeşlerimizin dualarını kabul etsin amin

 5. Benim için önemi büyük olan bir sınava gireceğim içimde büyük bir korku endişe stres var uykularımı bile bölüyor
  Sizce bu dualar benim için uygun mu?
  Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

 6. Çok sikintili bir zamandan geçtim. Bu dualari okuyunca allaha hamd olsun’ki hiç bir sikinti beni üzemedi. Içime bir huzur, bir nese doldu hayata bakis açim degisiti.. 21 senelik dünya hayatimda hiç bu kadar huzur bulamadim. Hiç bu kadar sikintiya karsi güçlü olmadim.. Allaha çok sükür’ki dimdik ayakta durdum, çok sükür’ki sikintilarimdan kurtuldum, keske dediklerime çok sükür’ki böyle oldu dedim. Kaybettigim insanlara üzülürken için için, aglarken, içim ates gibi yanarken, allahim sana çok sükür’ki bu insanlardan beni korudun ve baska degerli insanlarla yoluma devam etmeyi nasip ettin bana derken buldum kendimi.. Artik bu yükler beni günden güne sonsuz karanlik bir delige sokuyordu, yasama sevincim nerdeyse kalmamisti, ama bin sükür’ki Allahim bir kapiyi kapatti bin kapi açti, Allah sizden’de razi olsun Degerli büyüklerim. Ne mutlu size’ki bir genç insanin sikintilarindan kurtulmaya vesile oldunuz. Allah sizi hiç bir zaman sikintida birakmasin.

  Genç bir kardesiniz.

  • Yaptığınız yeminin kefareti için, zekâtı alması caiz olan on fakir kişiye,kişinin bütün bedenini örtebilecek kadar bir kat çamaşır verilir.Ya da aç olan on fakire, bir gün iki defa yemek verirsiniz.On fakire bir defa, bir fıtra miktarı buğday, un da verilebilir. Yahut bu değerde kumaş, havlu, mendil, çorap, et, pirinç, terlik, ayakkabı, ilaç, altın vermek de olur veya doğru bir din kitabı da vermek daha uygundur. Mesela on tane İslam Ahlakı kitabını on fakire vermek uygun olur. Veya bir fakire on gün vermek de olur. Bunları yapamayan fakir, peş peşe yani aralıksız 3 gün oruç tutar.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • YENİ
 • YORUM