unit_15

7.Sınıf – 15.Ünite – Modern Medicine

UNIT 15

MODERN MEDICINE

Miracles

 

Anxiously Endişeli
Awareness Bilinçli olma, farkındalık
Balanced Dengeli
Benefical Yararlı, faydalı
Blood pressure Kan basıncı, tansiyon
Chemotherapy Kemoterapi, kanser tedavisi
Countless Sayısız, çok fazla
Diabetes Diyabet, şeker hastalığı
Disease Hastalık
Drug İlaç
Examine İncelemek, yoklamak, gözetmek
Extensive Yaygın olarak, geniş ölçüde
Gently Nazik bir şekilde
Innovation Yenilik, buluş
Miracle Mucize
Miraculously Mucizevi bir şekilde
Living conditions Yaşam şartları, koşulları
Mission Görev
Patient Hasta
Prescription Reçete
Priceless Paha biçilemez
Productive Verimli, üretken
Quality Nitelik, kalite
Radiation Radyasyon
Rate Oran
Sick Hasta
Surgery Ameliyat
Survival Hayatta kalma
To beat Yenmek
To ignore Göz ardı etmek, aldırmamak
To improve Geliştirmek
To increase Artmak
To save Kurtarmak
To sprain İncinmek, burkulmak
Treatable Tedavi edilebilir
Treatment Tedavi
Value Değer

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir